АРХІВ

НВЖ “Автошляховик України” видається з 1960 року. Протягом часу існування журналу кількість номерів на рік змінювалася. Сьогодні журнал виходить 4 рази на рік (березень (№ 1), червень (№ 2), вересень (№ 3), грудень (№ 4))