Стаття 6 №1'2024

© В. В. Федоров, канд. техн. наук, доцент,
ORCID: 0000-0002-1085-5112,
е-mail: fedorov.volodymyr@gmail.com;
© О. А. Корпач, канд. техн. наук, доцент,
ORCID: 0000-0002-2496-4395,
е-mail: korpach1988@gmail.com;
© Д. М. Ященко, канд. техн. наук, доцент,
ORCID: 0000-0003-3674-0089,
е-mail: y_d@ukr.net;
© М. О. Коломієць, магістрант,
е-mail: kma1320@icloud.com
(Національний транспортний університет)

Глушник-охолоджувач як засіб зменшення зовнішнього шуму бронеавтомобіля «Тритон-01»

Анотація. Проблема маскування військової техніки є вкрай актуальною. У цій роботі запропоноване певне поліпшення маскувальних властивостей шляхом зниження рівня зовнішнього шуму для бронеавтомобіля «Тритон-01». Бронеавтомобіль «Тритон-01» обладнаний дистанційно керованим бойовим модулем, системою розвідки і виявлення цілей та системою передачі інформації. Цей бронеавтомобіль має низку джерел шуму, серед яких досить потужною є система випуску, тобто шум відпрацьованих газів. Цей вид шуму зменшують відповідними глушниками.
Як показують практичні дослідження, на сьогодні шум відпрацьованих газів військової техніки не достатньо придушений глушниками. Пропонуємо розроблений комплексний глушник, що складається з послідовно зʼєднаних двох глушників: однокамерного реактивного та глушника-охолоджувача. Розроблений глушник-охолоджувач шуму відпрацьованих газів містить герметичний корпус, заповнений холодоагентом, вхідний та вихідний патрубки і газопровід для відпрацьованих газів, виконаний прямолінійним уздовж осі глушника і з фігурними стінками, які забезпечують максимальний периметр у цьому перерізі. Проходячи через газопровід, відпрацьовані гази через його стінки віддають тепло охолоджувальному середовищу. Від наявних глушників-охолоджувачів розроблений відрізняється конструктивно: значно збільшена площа контакту охолоджувальної рідини з поверхнею глушника. Внаслідок охолодження відпрацьованих газів суттєво зменшується швидкість переміщення останніх, а відповідно й рівень акустичних (шумових) коливань у цих газах. У роботі запропоновано розрахунок системи охолодження, яка має охолоджувати відпрацьовані гази. Надана пропозиція використання холодоагенту, який готується завчасно, до бойового виїзду бронеавтомобіля. Можливі варіанти приготування холодоагенту: самим бронеавтомобілем або спеціалізованою мобільною установкою.
Ключові слова: бронеавтомобіль, «Тритон-01», шум, маскування, глушник шуму, відпрацьовані гази, двигун, охолоджувач, холодоагент.

References
1. Ukrainian Military Pages. (2016). “Tryton-01”.Retrieved from https://www.ukrmilitary.com/2016/01/btr-triton.html
2. AutoCentre. (2015). What is the secret of the Ukrainian armored car “Triton-01”. Retrieved from https://www.autocentre.ua/ua/news/novinka/v-chem-sekret-ukrainskogo-broneavtomobilya-
triton-01-46254.html
3. Fedorov V. V. (2008). Akustyka avtomobilya.Prynt [Car acoustics: Print]. Kyiv, 285. [in Ukraine].