Cтаття 4 №1'2024

© В. В. Федоров, канд. техн. наук, доцент,
ORCID:0000-0002-1085-5112 ,
е-mail: fedorov.volodymyr@gmail.com ;
© В. М. Босенко, канд. техн. наук, доцент,
ORCID:0000-0002-9654-949X ,
е-mail: bosia4ok@ukr.net ;
© Д. Д. Літвінов, магістрант,
е-mail: litdan@ukr.net
(Національний транспортний університет)

Двокамерний реактивний глушник шуму як засіб зменшення рівня зовнішнього шуму шасі КрАЗ-6511НЕ

Анотація. Вже понад два роки триває повномасштабна війна України з північним сусідом. Один із найважливіших законів війни звучить так: «Не виявив – не вразив ціль». Мова йде про маскування. У воєнний час маскувальні властивості військового автомобіля є особливо актуальними. Є низка способів їхнього поліпшення.
Один із них – це зниження рівня зовнішнього шуму військового автомобіля. На прикладі шасі КрАЗ-6511НЕ розглядається один зі способів пониження шуму. На цьому шасі розміщене РСЗВ БМ 9П140 «Ураган». Розроблений глушник шуму має можливість змінювати свою частотну характеристику синхронно зі зміною частоти обертання колінчастого валу двигуна. Розроблений глушник – це відомий двокамерний реактивний глушник, доробком для якого є здатність змінювати ефективні довжини камер. Наведена схема, на якій показана робота розробленого глушника шуму, де основними елементами є: дві камери глушника, з’єднувальна трубка, механізми приводу поршня першої та другої камер глушника відповідно, електродвигун, блок керування, датчик визначення частоти обертання колінчастого валу. Визначена акустична ефективність цього глушника за фіксованих геометричних параметрів (зовнішній діаметр, діаметри вхідної та вихідної труб) та змінних ефективних довжин обох камер, побудовано сімейства частотних характеристик для різних комбінацій геометричних параметрів глушника. Для побудови графіків написано код мовою Python, який використовує бібліотеки NumPy та Matplotlib. У результаті впровадження розробленого глушника шуму прогнозується зменшення рівня зовнішнього шуму шасі КрАЗ 6511НЕ на 5 – 7 дБА в діапазоні швидкостей руху 45 – 85 км/год.
Ключові слова: автомобіль, шасі, КрАЗ-6511НЕ, двигун, шум, маскування, реактивний глушник шуму, відпрацьовані гази, частотна характеристика.

References
1. KrAZ-6511NE. Retrieved from: https://www.trucksplanet.com/photo/kraz/65
11/6511_k1.pdf.
2. KrAZ-6511NE. Retrieved from: http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/pr
oduktsiya/automobile/military/spec/item/4151-rszv-bm-9p140-urahan.
3. Fedorov, V. V., Filipova, G. A., Yanovsky, V. V., Ternovyi, O. V. (2021). Znyzhennya zovnishnʹoho shumu SAU «Bohdana» na bazi shasi KrAZ-63221 vdoskonalenym dvokamernym reaktyvnym hlushnykom
shumu [Reduction of external noise vehicle of spai “Bohdana” on the basis of the KrAZ-63221 improved two-chamber reactive noise silencer]. Kyiv,
Avtoshlyahovik Ukraine, 2 (266), 29 – 35.
4. Python.org. Retrieved from: https://www.python.org/.
5. NumPy. (2024). Retrieved from: https://numpy.org/.
6. Matplotlib – Visualization with Python.
(2024). Retrieved from: https://matplotlib.org/.