Стаття 2 №1'2024

© А. О. Лук’яненко, адвокат, Голова Комітету
з питань транспортного права НААУ,
ORCID: 0009-0004-0050-0926,
e-mail: andrii@advocate.uzhgorod.ua

Делегування водія на територію Польщі: основні аспекти та проблеми

Анотація. Досліджено та проаналізовано основні аспекти та проблеми, пов’язані із процесом делегування водіїв на територію Польщі з третьої країни. Дослідження зосереджується на ретельному аналізі правового, економічного
та соціально-культурного контексту, який визначає цей процес. Стаття вивчає вплив польського законодавства на механізми делегування, а також висвітлює важливі аспекти ефективності та безпеки цього процесу.
Додатковий акцент зроблено на взаємодії між автоперевізниками і делегованими водіями, а також на вирішенні можливих викликів та проблем, які виникають перед вищевказаними суб’єктами цього процесу. У статті зазначені практичні рекомендації для поліпшення управління делегованим персоналом та забезпечення ефективного функціонування цього процесу в контексті польського ринку праці. Це дослідження може бути корисним для
українських автоперевізників, науковців та законодавців, зацікавлених у покращенні системи делегування працівників та вирішенні пов’язаних із цим викликів.
Польща як країна-член Європейського Союзу та стратегічний вузол транспортних маршрутів відіграє важливу роль у системі міжнародних перевезень. Проте, незважаючи на ці переваги, існують численні проблеми, які
постають перед водіями та компаніями, що здійснюють делегування на територію Польщі з третьої країни. У статті проаналізовані базові аспекти, виклики та соціокультурні проблеми, які безпосередньо пов’язані з
делегуванням водія до вищевказаної країни. На основі аналізу українському автоперевізнику запропоновані конкретні алгоритми щодо вирішення цієї проблематики.
Ключові слова: автоперевізник, водій, делегування водія з третьої країни, Польща.

References
1. SEJM. (2016). Law on the Delegation of Employees
within the Provision of Services (Done at Warsaw on 10 June
2016. Retrieved from: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2016 0000868).
2. State Labour Inspection. (2023). How to delegate a
driver to the territory of Poland. Retrieved from: https://pip.gov.pl/ua/dla-robotodavciv/yak-delehuvaty-vodiia-na-terytoriiu-polshchi
3. Biznes.gov.pl: Information and services website for entrepreneurs. (2021). How to appoint a proxy and what powers a proxy has in Poland. Retrieved
from: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0089
4. Eurocert. (2023). Dispatch of a driver from a third
country in 2023 – new rules https://eurocert.pl/ua/vidpravlennya-vodiya-z-
krayini-tret-yoyi-2023-roku-novi-pravil/
5. Biznes.gov.pl: Entrepreneurs online services. Company profile created using an e-mail address in Poland. Retrieved from:
https://logowanie.biznes.gov.pl/login/realms/logowanie/prot
ocol/openid-connect/auth?client_id=account-rontend&redirect_uri=https%3A%2F%2Fkonto.biznes.gov.pl
%2Fpl%2Fmoje-konto&state=91c35ebb-76b4-48de-b869-
8d4ff0f6954f&response_mode=fragment&response_type=code
&scope=openid&nonce=31841566-7262-4674-99f7-
c10a24753ba8
6. Biznes.gov.pl: Entrepreneurs online services. Form
signature by electronic signature. Retrieved
from: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075#5
7. Biznes.gov.pl: Entrepreneurs online services.
Notification (declaration) about the driver's business trip from
a third country to the territory of Poland (Zgłoś delegowanie
riekocy z państwa trzeciego na tręciego Polski). Retrieved
from: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-
/proc/1670
8. AsMAP. (2023). Poland. Regarding the entry into
force of the Law on seconded drivers. Retrieved
from: http://asmap.org.ua/index1.php?idt=68673&langid=1
9. AsMAP. (2023). Poland. Business drivers. Addition of
preliminary information. Retrieved from: http://www.asmap.org.ua/index1.php?idt=68682&langid=1
10. National Labour Inspectorate. Chief Labour Inspectorate Sample "Notification on the delegation of a driver to the territory of the Republic of Poland from a third country". Retrieved
from:https://zaplecze.biznes.gov.pl/files/document_attachme
nts/3755/Zg_oszenie_delegowania_kierowcy_na_terytorium_R
P_z_pa_stwa_trzeciego.pdf
11. Creating an entrepreneur account. Retrieved
from:https://logowanie.biznes.gov.pl/en/login/realms
/logowanie/login-actions/registration?client_id=account-
frontend&tab_id=xeL4N9V0qwM
12. Website of the State Certification Center. Retrieved
from: https://www.gov.pl/web/ncbr/stosujemy-e-podpis
13. Purchase of a qualification signature in Poland.
Retrieved from: https://sklep.eurocert.pl/pl/p/Chmurowy-
podpis-kwalifikowany-ECSigner-z-werifykacyca-online/125
14. European Governments. (1970). European agreement on the work of crews of vehicles engaged in international road transport (EUTR) (Done at Geneva on 01 July 1970). Retrieved from:: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:21978A0408(01) (Ukraine
joined on 07 September 2005). Retrieved from: https://zakon.cc/law/document/read/994_016