Стаття 1 №1'2024

© С. М. Тарабан, канд. техн. наук, завідувач відділу
дослідження безпеки на транспорті, питань
нормування, стандартизації та метрології,
ORCID: 0000-0002-3886-7369,
e-mail: staraban@insat.org.ua;
© М. Ю. Безродний, завідувач науково-методичного
відділу управління якістю та сертифікації
систем управління,
ORCID: 0000-0002-9005-5624,
e-mail: mbezrodny@insat.org.ua;
© А. В. Волошин, інженер І категорії відділу
дослідження безпеки на транспорті,
питань нормування, стандартизації та метрології,
ORCID: 0009-0001-1639-8063,
email: avoloshin@insat.org.ua;
© М. Є. Михайлова, інженер відділу дослідження
безпеки на транспорті, питань нормування,
стандартизації та метрології,
ORCID: 0009-0001-5924-5630,
email: mmykhailova@insat.org.ua
(Державне підприємство «Державний
автотранспортний науково-дослідний і проектний
інститут»)

Стандартизація як невід’ємна складова системи управління якістю на підприємстві

Анотація. Проведено аналіз впливу стандартизації, як невід’ємної та важливої складової системи управління якістю ДП «ДержавтотрансНДІпроект», на наукову та виробничо-господарську діяльність підприємства, в тому числі з точки зору підтримання його конкурентоспроможності на ринку послуг у сфері автомобільного транспорту. Стандартизація, як вид діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект», яка спрямована на досягнення
оптимального ступеня впорядкованості у сфері нормативного забезпечення діяльності підприємства. Відповідно до своєї Політики, підприємство забезпечує якісне виконання робіт шляхом надання послуг, які задовольняють
вимоги замовників та застосовні нормативні, законодавчі та регламентувальні вимоги.
Ключові слова: стандартизація, система управління якістю, нормативні документи, фонд нормативних документів, технічний комітет стандартизації.

References
1. Verkhovna Rada of Ukraine. (2014). Zakon
Ukrayiny «Pro standartyzatsiyu». [The Law of Ukraine
«About Standardization»]. Retrieved from
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text.
2. UkrNDNC. (2015). DSTU 1.2:2015 «Natsionalna
standartyzatsiia. Pravyla provedennia robit z natsionalnoi
standartyzatsii» [in Ukrainian].
3. Verkhovna Rada of Ukraine. (2000). Zakon
Ukrayiny «Pro pryiednannia Ukrainy do Uhody pro
pryiniattia yedynykh tekhnichnykh prypysiv dlia
kolisnykh transportnykh zasobiv, predmetiv obladnannia
ta chas-tyn, yaki mozhut buty vstanovleni ta/abo
vykorystani na kolisnykh transportnykh zasobakh, i pro
umovy vzaiemnoho vyznannia ofitsiinykh zatverdzhen,
vydanykh na osnovi tsykh prypysiv, 1958 roku z
popravkamy 1995 roku». [The Law of Ukraine «On
Accession the Agreement Concerning the Adoption of
Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles,
Equipment and Parts which can be fitted and/or be used
on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal
recognition of approvals granted on the basis of these
prescriptions, dated 1958 amendments of 1995»].
Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1448-14#Text