Стаття 4 № 4'2023

© Ю. Ю. Кукурудзяк, канд. техн. наук,
ORCID: 0000-0002-0624-3893,
e-mail: uk34@ukr.net
Вінницький національний технічний
університет
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В ІНТЕРАКТИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ WORKLAB-AUTO
DOI: 10.33868/0365-8392-2023-4-276-24-28

Анотація. Описано загальну структуру, принципи функціонування і застосування авторського інтерактивного навчального середовища Worklab-Auto для виконання робіт організації технологічних процесів діагностування, обслуговування і ремонту автомобілів та проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту. Програмний комплекс мітить досить обширну базу даних, серверну та клієнтську частини з WEB-інтерфейсом та доступом через мережу INTERNET. Модулі системи забезпечують інтерактивне виконання та моделювання виробничих ситуацій, що значно покращує якість та реалістичність проектування, а також виконання практичних завдань стосовно виробництва на підприємствах автомобільного транспорту.
Ключові слова: проектування, підприємство автомобільного транспорту, технологічний процес, освіта, інтерактивне та дистанційне навчання.

References
1. Verkhovna Rada of Ukraine. (May 1, 2005). Legislation of Ukraine on road transport: collection of legislative acts. Kyiv, Parliamentary Publishing House, 140.
2. 2. State Standard of Ukraine. (1998). Road vehicles. Operational requirements for technical condition and methods of control: DSTU 3649-97. [Effective from 10-29-1997]. Kyiv. 17.
3. Kukuruzyak Yu.Yu., Rud O.V., Kukuruzyak L.V. (2010). Diploma design of industrial subdivisions of road transport enterprises. : study guide. Vinnytsia, PP “Edelweiss and K”, 336.
4. Ministry of Transport of Ukraine. (1998). Regulations on maintenance and repair of road vehicles road transport. Kyiv, 16.
5. Osnova.(1998). Pravyla okhorony pratsi na avtomobilnomu transporti: DNAOP 0.00-1.28-97. [Rules of labor protection in road transport: DNAOP 0.00-1.28-97]. Kyiv, 162.