Стаття 3 № 4'2023

© М. Б. Назаренко, канд. техн. наук, заступник начальника науково-дослідного центру,
ОRCID: 0000-0001-8649-9014,
e-mail: nnazarenko@insat.org.ua;
© В. Б. Агеєв, канд. техн. наук, начальник науково-дослідного центру,
ОRCID: 0000-0002-5701-2518,
e-mail: vageev@insat.org.ua;
© А.В. Голик, канд. техн. наук, інженер І категорії, в.о. заступника завідувача відділу технічного забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту,
ОRCID: 0000-0002-0994-9541,
e-mail: aholyk@insat.org.ua,
© В. М. Трохимченко, аспірант, науковий співробітник відділу
забезпечення виконання міжнародних договорів,
ORCID: 0000-0002-8276-8675,
е-mail: vtrohymchenko@insat.org.ua
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЕКОЛОГІЧНОСТІ, БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗА ВИМОГАМИ ЄКМТ/ITF ТА ВІДЕНСЬКОЇ УГОДИ 1997 РОКУ
DOI: 10.33868/0365-8392-2023-4-276-16-23
Анотація. Аналіз процесу та результатів перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації може допомогти підвищити безпеку на дорогах, отримати інформацію про невідповідності, що найчастіше виникають, їх джерело тощо. Найдоцільніше для цього використовувати експертні системи. ДП “ДержавтотрансНДІпроект” здійснює періодичний аудит діяльності випробувальних лабораторій, які здійснюють перевірки колісних транспортних засобів для участі у міжнародних перевезеннях за квотами ЄКМТ/ITF, з метою збору об’єктивних статистичних даних для подальшого їх аналізу експертною системою. Запропонована експертна система вже на початковому етапі сприяє підвищенню ефективності перевірки колісних транспортних засобів і має потенціал допомагати у виявленні невідповідностей, зокрема, за типами та моделями транс-портних засобів. В подальшому експертну систему буде удосконалено для підвищення високої якості обслуговування та перевірок колісних транспортних засобів, виявлення джерел невідповідностей, обміну інформацією між зацікавленими сторонами для забезпечення безпеки, ефективності та сталості у транспортній сфері.
Ключові слова: експертна система, ЄКМТ, Віденська Угода 1997 року, ризики, перевірка колісних транспортних засобів.

References
1. State Service of Ukraine for Transport Safety (2022). Analysis of the state of traffic safety and accidents on land transport in Ukraine for 2021. http://dsbt.gov.ua/sites/default/files/imce/Bezpeka_DTP/2022/analiz_avariynosti_2021.pdf
2. State Service of Ukraine for Transport Safety (2023). Analysis of the state of traffic safety and accidents on land transport in Ukraine for 2022. https://www2.dsbt.gov.ua/sites/default/files/imce/Bezpeka_DTP/2023/analiz_avariynosti_2022_1.pdf.
3. Ministry for restoration. The project of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030. https://shorturl.at/bGKO4.
4. Sytnyk V. F. (2009). Decision support systems. Kyiv National Economic University. 614pp.
5. Subbotin S. O. (2008). Representation and processing of knowledge in artificial intelligence and decision support systems. National University “Zaporizhzhia Polytechnic”. 341 pp.
6. International Transport Forum. ECMT Multilateral Quota: User Guide 2022. https://www.itf-oecd.org/user-guide-certificates.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2014). Di-rective 2014/45/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_034-14#Text.
8. EUR-Lex (2014). Directive 2014/45/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC Text with EEA relevance. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0045.
9. Verkhovna Rada of Ukraine. (2006). The 1997 Agreement. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e51#Text.
10. SE “DerzhautotransNDIproject”. (2022). Expert system of vehicle suitability checks according to the requirements of the ECMT/ITF and the 1997 Agreement. Prospects for the development of road transport and infrastructure: collection of theses of reports of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Kyiv, 420. ISBN 978-966-8799-22-8.