Стаття 1 № 4'2023

© А. В. Горпинюк, канд. техн. наук, начальник центру наукових досліджень у сфері безпеки на транспорті,
ORCID: 0000-0002-6899-9469, e-mail: agorpinuk@insat.org.ua;
© Л. В. Горпинюк, радник заступника директора з наукової роботи,
ORCID: 0009-0002-6344-4277,
e-mail: lgorpinuk@insat.org.ua;
© С. М. Тарабан, канд. техн. наук, завідувач відділу дослідження безпеки на транспорті, питань нормування, стандартизації та метрології,
ORCID: 0000-0002-3886-7369,
e-mail: staraban@insat.org.ua;
© Ю. В. Гонтар , завідувач відділу оцінки відповідності переобладнання транспортних засобів та їхніх складових частин,
ORCID: 0009-0005-6261-5216,
e-mail: ygontar@insat.org.ua;
© О. С. Пуник, інженер 1 категорії відділу оцінки відповідності переобладнання транспортних засобів та їхніх складових частин,
ORCID: 0009-0002-9787-1656,
e-mail: opunyk@insat.org.ua
Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут»

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЩО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЦИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (УПШ)
DOI: 10.33868/0365-8392-2023-4-276-1-9

Анотація. Проведено аналіз європейського досвіду щодо реалізації положень Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень (УПШ), який свідчить як про позитивні, так і негативні особливості реалізації цієї Угоди в Україні в разі дзеркальної реалізації положень УПШ на основі досвіду держав-членів Європейського Союзу (зокрема, таких як Німеччина та Франція). Запропоновано структурну схему виконання положень УПШ, яка найбільш повно врахує національні особливості та умови сьогодення, охопить і задовольнить потреби ринку та споживачів, сприятиме підвищенню якості перевезення швидкопсувних харчових продуктів та конкурентоспроможності вітчизняних міжнародних перевізників.
Ключові слова: автомобільний транспорт, випробувальна станція, експертна організація, компетентний орган, міжнародні перевезення, швидкопсувні харчові продукти.

References
1. UN. (1970). The Agreement on the Interna-tional Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP) (Done at Geneva on 1 September 1970 and entered into force on 21 November 1976).
2. Verkhovna Rada Committee for Transport. (2016). Draft Law of Ukraine «On Amend-ments to the Law of Ukraine «On Road Transport» on Bringing It into Compliance with Acts of the European Union» (register. No 4012а dated 07/15/2016), from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4012%E0&skl=9.
3. Redziuk, А. (2009). International organiza-tions, conventions and multilateral agree-ments in the field of transport. Automobile transport: Tutorial. Kyiv, SE “State Road Transport Research Institute”, 1, 208.