Стаття 8 № 3'2023

© П. В. Кисловський, заступник завідувача відділу,
ORCID: 0000-0001-8495-7130, e-mail: pkyslovskyy@insat.org.ua,
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»;
© М.М. Ященко, канд. техн. наук, доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу,
ORCID: 0000-0003-2418-1910, e-mail: y_n_m@ukr.net,
Національний транспортний університет;
© В. М. Ященко, інженер, ORCID: 0000-0002-3501-6227,
e-mail: vyashchenko@insat.org.ua,
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
DOI: 10.33868/0365-8392-2023-3-275-56-61
ПІДХІД ТА ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ЗАРЯДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Анотація. Розглянуто використання різних підходів до розвитку інфраструктури зарядних станцій. Один із запропонованих підходів, що орієнтується на незначну завантаженість зарядного пристрою, передбачає значне збільшення кількості станцій. Розширення такої мережі відбувається з урахуванням показника середнього використання зарядної точки, що становить 5%. За таких умов відбувається швидке створення мережі точок заряджання потужністю 5-22 кВт змінним струмом. Однак низька інтенсивність використання такої мережі не є економічно вигідною у довгостроковій перспективі в масштабах держави і обмежує інвестиції з боку при-ватних компаній.
В іншому разі розглядається застосування підходу до розвитку мережі зарядних станцій, орієнтованого на інтенсивніше використання, де зарядні точки мають бути завантажені у межах 15%. Цей підхід передбачає залучення державних і приватних інвестицій під застосування точок заряджання потужністю 50-300 кВт по-стійним струмом. Така мережа розвивається повільніше, ніж у першому випадку, обмежуючись основними транспортними коридорами, але в перспективі є економічно привабливою, тому такий підхід на сьогодні є доміную-чим в країнах Європейського Союзу.
Методологія. Було використано підхід порівняння двох способів розгортання зарядної інфраструктури при різних навантаженнях на одну зарядну точку та різній потужності зарядного пристрою.
Мета роботи. Знайти можливі шляхи економічно доцільного створення мережі зарядних станцій за умов прийнятного навантаження на одну зарядну точку.
Новизна роботи. Запропоновано підхід, який дозволяє використовувати зарядну станцію як інструмент зростання попиту на електромобілі.
Результати. Пропонується встановлювати зарядні пристрої на найбільш завантажених автомобільних дорогах Київської області, що об’єднані спільною мережею з основними транспортними коридорами ЄС.
Ключові слова: транспортний засіб, електромобіль, зарядна точка, зарядна інфраструктура, розміщення зарядної станції, потужність зарядної точки, вартість підключення зарядної станції.

References
1. ACEA. (2022). European EV charging infra-structure plan. Retrieved from: https://www.acea.auto/files/Research-Whitepaper-A-European-EV-Charging-Infrastructure-Masterplan.pdf
2. Verkhovna Rada Ukrainy. (2020). Pro zatver-dzhennia Metodyky (poriadku) formuvannia platy za pryiednannia do systemy peredachi ta systemy rozpodilu. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1965874-18
3. NKREKP . (2022). Kalkuliator vyznachennia vartosti posluhy zi standartnoho pryiednannia el-ektroustanovok zamovnyka do elektrychnykh merezh operatoriv system rozpodilu. Retrieved from: https://mev.gov.ua/novyna/v-ukrayini-bude-stvoreno-natsionalnu-merezhu-elektrychnykh-zaryadnykh-stantsiy
4. PwC. (2023). Electric vehicles and the charging infrastructure: a new mindset? Retrieved from: https://www.pwc.com/us/en/industries/industrial-products/library/electric-vehicles-charging-infrastructure.html
5. HSC. (2023). Holovnyi servisnyi tsentr MVS. Retrieved from: https://hsc.gov.ua/2023/02/10/mikola-rudik-nagadav-yak-zminilas-protsedura-perereyestratsiyi-avto-v-ukrayini/
6. EU-UA. (2022). Ievrointehratsiinyi portal. YeS vkliuchyv ukrainski lohistychni shliakhy do Transievropeiskoi transportnoi merezhi. Retrieved from: https://eu-ua.kmu.gov.ua/novyny/yes-vklyuchyv-ukrayinski-logistychni-shlyahy-do-transyevropeyskoyi-transportnoyi-merezhi-0
7. EU. (2022). European parliament news. Car re-charging stations should be available every 60 kilome-ters. Retrieved from: https://www.europarl.europa.eunewsenpress-room20221014IPR43206car-recharging-stations-should-be-available-every-60-km-say-meps
8. European commission. (2021). Regulation of the European parliament and of the council. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb134db-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF