Стаття 5 № 3'2023

© В. В. Федоров, канд. техн. наук, доцент,
ORCID: 0000-0002-1085-5112, e-mail: fedorov.volodymyr@gmail.com;
© О. А. Корпач, канд. техн. наук, доцент, ORCID: 0000-0002-2496-4395, e-mail: korpach1988@gmail.com;
© Д. М. Ященко, канд. техн. наук, доцент,
ORCID: 0000-0003-3674-0089, e-mail: y_d@ukr.net;
© В. М. Босенко, канд. техн. наук, старший викладач, e-mail: вosia4ok@ukr.net, ORCID: 0000-0003-2126-3902
Національний транспортний університет
DOI: 10.33868/0365-8392-2023-3-275-36-41
ЗНИЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ШУМУ БРОНЕАВТОМОБІЛЯ «НОВАТОР» ЗАСТОСУВАННЯМ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ГЛУШНИКА ШУМУ

Анотація. Для ведення бойових операцій широко використовуються бронеавтомобілі, для яких є вкрай важливим бути якомога менш помітними. Існують різні види маскування, одним з яких є пониження рівня зовні-шнього шуму. Для бронеавтомобіля «Новатор» був розроблений високоефективний глушник шуму відпрацьова-них газів двигуна внутрішнього згорання. Бронеавтомобіль «Новатор» має кузов типу пікап, повну масу 9000 кг та двигун турбодизель Ford F8 з потужністю у 300 к.с. Унікальність розробленого глушника полягає у тому, що він прагне повернути всі звукові хвилі, які в нього ввійшли, назад у впускну трубу. Цей ефект досягається за раху-нок специфічної будови корпусу глушника. Корпус є еліпсоїдом обертання. При цьому зріз впускної труби (труби, яка заходить у глушник) розміщений у першому фокусі еліпсоїда обертання, і звукові хвилі розповсюджуються до внутрішньої стінки еліптичного корпусу, відбиваються від неї, сходяться у другому фокусі, а потім продовжу-ють рух до протилежної стінки, відбиваються від неї, сходяться у першому фокусі та розповсюджуються далі назад у впускну трубу. У впускній трубі відбувається часткова інтерференція відбитих звукових хвиль у момент зустрічі з тими хвилями, що надходять, і остаточне поглинання звукопоглинальним матеріалом. При цьому відпрацьовані гази, відбившись від стінок глушника, покидають останній через випускну трубу. При цьому випускна труба виходить із еліпсоїда обертання співвісно з впускною трубою, яка входить в трубу телескопічно із зазором. З врахуванням діаграми направленості випромінювання звукової енергії при виході з вихлопної труби було зроблена пропозиція створення глушника не як повного еліпсоїда обертання, а у вигляді половини еліпсоїда обертання. Таке рішення дозволить зробити глушник помітно дешевшим та значно компактнішим, що є суттєвим для військового автомобіля.
Ключові слова: бронеавтомобіль, новатор, маскування, камуфляж, глушник шуму, еліпсоїд обертання, діаграма спрямованості, акустична ефективність, звукові хвилі, звукопоглинальний матеріал.

References
1. Barracuda MCS Specifications. (2015). Retrieved from https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2015/saab-reveals-new-barracuda-mobile-camouflage-systems-for-urban-warfare.
2. “Novator” Specifications. (2019). Retrieved from http://autoconsulting.ua/article.php?sid=46685.
3. “Novator” Specifications. (2019) Retrieved from https://mil.in.ua/uk/broneavtomobil-novator-na-shasi-ford-f-550/.
4. Fedorov, V. V. (2010). Hlushnyk shumu. Silencer. Patent No. 89377, bulletin “Industrial Property” No. 2.