Стаття 2 № 3'2023

© Р. В. Симоненко, доктор технічних наук, заступник начальника центру наукових досліджень комплексних транспортних
проблем, ORCID: 0000-0002-4269-5707,
e-mail: rsymonenko@insat.org.ua;
© К. С. Жаров, кандидат технічних наук, начальник центру оцінки відповідності
колісних транспортних засобів та наукових досліджень системи технічного регулювання, ORCID: 0000-0003-0552-5239, e-mail: kzharov@insat.org.ua
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
DOI: 10.33868/0365-8392-2023-3-275-11-21
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ
РЕЄСТРАЦІЇ ПЕРІОДІВ РОБОТИ ТА ВІДПОЧИНКУ ВОДІЇВ

Анотація. Наведено основні етапи розвитку систем обліку та контролю за періодами роботи та відпочинку водіїв, які встановлені актами ЄС (ЄЕС) та США. Описані перспективи технічного регулювання у частині запровадження технічних систем у конструкціях транспортних засобів, призначення яких є подібним до основного призначення сучасних тахографів. Наведені основні характеристики тахографів, які використовуються у державах-членах ЄС та державах, які є договірними сторонами ЄУТР, та електронних реєстраційних пристроїв (ELD), які використовуються в США, на різних етапах технічних рівнів даних систем.
Відображені основні особливості переходу від записів періодів роботи та відпочинку водіїв на паперових носіях до реєстрації з використанням аналогових тахографів, цифрових та смарт-тахографів в європейській системі та, відповідно, з використанням автоматичних бортових записуючих пристроїв (AOBRD) та електронних реєстрацій-них пристроїв (ELD) в США.
Наведені вимоги актів ЄС та США, які застосовуються до конструкції, функцій і характеристик тахографів та пристроїв ELD. Проведено порівняльний аналіз вимог актів, які діють в ЄС та США.
Надані рекомендації щодо заходів, спрямованих на подальше підвищення рівня досконалості тахографів як реєстраційних систем контролю за дотриманням соціального законодавства та за окремими показниками, які мають вплив на безпеку здійснення перевезень.
Ключові слова: тахограф, електронний реєстраційний пристрій, пристрій ELD, соціальне законодавство, періоди роботи та відпочинку водіїв, Угода ЄУТР, смарт-тахограф.

References
1. EU. (2019). Official Journal of the European Union L235, 62, 1-40. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A325%3ATOC
2. EU. (2021). Official Journal of the European Union L272. 64, 11-15. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-con-tent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.272.01.0011.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A272%3AFULL
3. United Nations. (2023). E/ECE/TRANS/505/Rev.3/Add.159/Rev.1, 3 February 2023. UN Regulation No. 160. Retrieved from https://unece.org/sites/default/files/2023-02/R160r1e.pdf
4. United Nations. (2021). E/ECE/TRANS/505/Rev.3/Add.156, 4 March 2021. UN Regulation No. 157. Retrieved from https://unece.org/sites/default/files/2021-03/R157e.pdf
5. EU. (1965). Official Journal of the European Communities L88, 1500-1503. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31965D0271
6. EU. (1969). Official Journal of the European Communities L77, 49-60. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31969R0543
7. EU. (1970). Official Journal of the European Communities L164, 1-16. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX: 31970R1463
8. US Department of Transportation – Federal Highway Ad-ministration. (30 September 1988). 49 CFR Part 395 Driver’s Rec-ord of Duty Status; Automatic On-Board Recording Devices; Final Rule and Notice of Termination of Exemptions. Retrieved from https://archives.federalregister.gov/issue_slice/1988/9/30/38657-38672.pdf#page=14
9. US Department of Transportation – Federal Motor Carrier Safety Administration. (16 December 2015). Rules and Regulations. Retrieved from https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2015-12-16/pdf/2015-31336.pdf
10. United Nations. (2017). E/ECE/TRANS/505/Rev.3/, 20 October 2017. Agreement Concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these United Nations Regulations (Revision 3). Retrieved from https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/ 2017/E-ECE-TRANS-505-Rev.3e.pdf
11. EU. (31, December 1985). Official Journal of the Europe-an Communities L370, 1-7. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31985R3820
12. EU. (1985). Official Journal of the European Communities L370, 8-21. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 31985R3821
13. EU. (1998). Official Journal of the European Communities L274, 1-21. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998R2135
14. EU. (1992). Official Journal of the European Communities L57, 27-28. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0006
15. EU. (2014). Official Journal of the European Union L60, 1-33. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX:32014R0165
16. EU. (2016). Official Journal of the European Union L139, 1-506. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0799
17. European Committee for Standardization. (2016). EN 16822:2016 Road vehicles – Security of the mechanical seals used on tachographs – Requirements and test procedures.
18. EU. (1996). Official Journal of the European Communities L235, 59-75. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0053