Збірка тез конференції 2020

Наукове забезпечення розвитку автомобільного транспорту та його інтеграції до європейської транспортної системи
Збірка тез доповідей
22 жовтня 2020 (PDF Conf_Reporters_2020)