Збірка тез Конференції 2022

“Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури: виклики воєнного часу”
Збірка тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
14, 15, 16 грудня 2022 р.
PDF (Thesis_Collect_ 2022)