Стаття 6 № 4'2022

© В. А. Золотарьов, докт. техн. наук, професор, ORCID: 0000-0003-2132-9289; e-mail: kafedradsm@gmail.com
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

SUPERPAVE: ЗА І ПРОТИ, АБО ЧИМ НАМ КОРИСНИЙ SUPERPAVE          DOI: 10.33868/0365-8392-2022-4-272-32-38
Продовження. Початок у № 3’2022

Анотація. Розглянуто основні положення системи Superpave відносно принципів та методів прогнозування довговічності асфальтобетонів в різних погодно-кліматичних та транспортних умовах їх використання. Викладено аргументи на користь або неприйнятність передбачених системою показників якості бітумів та асфальтобетонів. Це стосується: методів проєктування складів за Фулером, призначення асфальтобетонів за об’ємно-просторовими характеристиками, визначення фізичних та реологічних властивостей бітумів. Зосереджено увагу на методах і критеріях лабораторного виготовлення асфальтобетонних зразків; звернено увагу на властивості асфальтобетонів що дають найбільш об’єктивну уяву про роботу асфальтобетону в дорожніх шарах (колієстійкість та втома). Підкреслено що в системі не розглядається питання водостійкості та тріщиностійкості асфальтобетону. Звертається увага на труднощі інструментального, фінансового та організаційного характеру щодо впровадження системи в Україні.
Ключові слова: бітум, асфальтобетон, PG-зона, колієстійкість, жорсткість, модуль, склад, ущільнення, районування.

References
11. Zolotarev V. A., Galkin A. V., Koryuk V. P., Ilyin Ya. V. (2018). Influence of equiviscous temperatures of preparation and compaction of asphalt mixtures on the properties of asphalt concrete. Kharkiv National Automobile and Highway University.
12. Asphalt Binder Testing: Technician’a Manual for Specification Testing of Asphalt Binder. Asphalt institute MS-25. Publishing II.
13. Vasiliev Yu. E. (2005). Interlaboratory joint evaluation experiments on testing oil road bitumen and asphalt mixes 2004-2005. Moscow, Technopolis RAF Center, 205-258.
14. Zolotarev V. A. (1967). Quelques problemes de frotement interne dans les betons bitumineux. Bull. Liaison Labo. Routiers P.et Ch. 23, 1-12.
15. Zolotarev V. A. (1977). Durability of road concrete. Kharkiv, Vishcha shkola, 116.
16. Goglidze L. M. (1955). On the issue of studying the rheological properties of bitumen and asphalt concrete. Proceedings of MADI, 16, 24-32.
17. Gorelyshev N. V., Panteleev F. N. (1953). On the plasticity of road asphalt concrete. Proceedings of MADI, 15, 138-152.
18. Kozlovsky B. A. (1958). About road asphalt concrete. Proceedings of MADI, 23, 14-29.
19. Dzhumanov R. B. (2020). Superpave or “back side of the moon”. Russian road builder, 52, 1-7.
20. Arand W., Sybilski D. (1992). An influence of Polish road bitumens on low temperature properties of an asphalt concrete. Prace Instytutu Badawcrego Drogi Mostow, 3, 5-26.
21. Zolotarev V. A., Syuini G. K. (2008). Early anticipation of cracking problems in asphalt concrete pavements. Autoshlyahovik of Ukraine, 6, 43-46.
22. Radovskiy B. S. (2008). Bitumen fragility is determined by the device. Highways, 60, 26-27.