Стаття 5 № 4'2022

© В. П. Редченко, докт. техн. наук, провідний науковий співробітник, ORCID: 0000-0001-5938-1467, e-mail: rvp50@meta.ua
ДП «ДерждорНДІ»

СТАТИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ, НОВИЙ СТАНДАРТ
DOI: 10.33868/0365-8392-2022-4-272-26-31

Анотація. Представлено інформацію про розроблений стандарт щодо статичних випробувань автодорожніх мостів. Коротко викладено основні положення цього стандарту..
Чинні державні будівельні норми для визначення технічного стану несних конструкцій автодорожніх мостів у певних випадках передбачають проведення натурних випробувань. Традиційно випробування мостів розділяють на статичні та динамічні, в яких, відповідно, використовують статичне або динамічне навантаження. Сучасний розвиток приладів та інструментів, які використовуються при випробуванні мостів, дає широкі можливості для отримання інформації про фактичну роботу конструкцій під навантаженням. На практиці постає проблема у повній мірі використовувати ці можливості, для чого, як показує історія розвитку техніки, найбільш дієвим інструментарієм є впровадження відповідних стандартів. ДП «ДерждорНДІ» на замовлення Укравтодору розроблено проєкт національного стандарту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Настанова щодо статичних випробувань автодорожніх мостів».
У статті пояснюються головні вимоги, які закладені в основу проєкту розробленого стандарту, а саме:
– використання максимально можливого навантаження для більш достовірної екстраполяції результатів випробувань до розрахункових значень проєктних навантажень;
– визначення відповідності вимогам граничних станів та надійності конструкцій за її фактичними характеристиками, а не простим порівнянням з певним розрахунковим відгуком;
– визначення натурних інтегральних характеристик конструкцій (еквівалентна жорсткість, лінії впливу певних відгуків тощо).
Вперше у стандарті передбачено проведення експрес-випробувань.
Розглянуті обов’язкові етапи випробувань:
– натурні вимірювання відгуків конструкції на випробувальне навантаження та розрахунки цих же відгуків для прийнятої розрахункової моделі;
– коригування розрахункової моделі;
– перевірка міцності конструкції на нормативні розрахункові навантаження шляхом розрахунків з використанням скоригованої моделі;
– визначаються фактичних характеристик конструкцій, які в подальшому використовуються для моніторингу її технічного стану.
Ключові слова: автодорожній міст, випробування, статичне навантаження, технічний стан.

References
1. Ministry of Regional Construction of Ukraine. (2009). DBN V.2.3-6:2009 Transport structures. Bridges and pipes. Examination and testing. Retrieved from https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/76.1.-DBN-V.2.3-62009.-Sporudi-transportu.-Mosti-ta-tru.pdf
2. DerzhdorNDI SE. (2017). DSTU 8748 Guidelines for conducting dynamic tests of highway bridges. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=75050
3. DerzhdorNDI SE. (2009). SOU 45.2 – 00018112-044:2009 Transport structures. Static tests of highway bridges. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=25625
4. UkrNDIproektstalkonstruktsia. (2018). DBN V.1.2-14:2018 System for ensuring the reliability and safety of objects. General principles. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=78683
5. Ukravtodor. (2007). RV.2.3-218-03450778-711:2007 Recommendations for diagnosing the state of span structures of bridges under the dynamic action of moving load. Kyiv, 34.