Article 9, # 3’2018

Lytvynenko, A. S., Highway Engineer
TO THE ISSUE OF DETERMINATION OF THE DESIGN VALUES OF DEFORMATIVITY AND COHESIVE SOILS STRENGTH INDICATORS AT THE CALCULATION OF ROAD PAVEMENTS OF HIGHWAYS. DOI: 10.33868/0365-8392-2018-3-255-37-44

Abstract. We based on the literature sources and the latest laboratory research and theoretical analysis, the new and more objective design values of deformability and cohesive soils strength indicators are justified. Meeting these indicators during the construction of subgrade or the reconstruction of highways will ensure more long-term and reliable operation of all types of road pavements while taking into account the traffic of modern heavy duty multi-axis vehicles.
Keywords: highway, road pavement, soil of subgrade, working area, deformability indicators, design values, heavy duty vehicles.

REFERENCES
1. VBM V.2.3-218-008-97 (1997) Proektuvannja i budivnyctvo zhorstkykh ta z zhorstkymy prosharkamy dorozhnikh odjaghiv, zi zminamy ta dopovnennjamy [BBM V.2.3-218-008-97 Design and construction of rigid and rigid layers of road clothing, with changes and additions]. Kyiv: NTU.
2. VBN V.2.3-218-186-2004 (2004) Sporudy transportu. Dorozhnij odjagh nezhorstkogho typu [VBN V.2.3-218-186-2004 Transport facilities. Road clothes of a non-rigid type]. Kyiv: Ukrautodor.
3. DSTU B V.2.1-12:2009 (2010) Grunty. Metod laboratornogho vyznachennja maksymaljnoji shhiljnosti [NSTU B V.2.1-12: 2009 Soils. Method of laboratory determination of maximum density]. Kyiv: Minregionbud.
4. Birulya, A. K., Birulya, V. I., Nosich, I. A. (1951) Ustoychivost gruntov dorozhnogo polotna v stepnykh rayonakh [Stability of roadbeds in steppe areas]. Moscow: Dorizdat.
5. Birulya, A. K., Zinchenko, V. D. (1955) O primenimosti modulya deformatsii dlya kharakteristiki mekhanicheskikh svoystv gruntov i dorozhnykh odezhd. Sbornik statey. Opredelenie modulya deformatsii gruntov [On the applicability of the strain modulus for characterizing the mechanical properties of soils and road clothes] Sbornyk statej. Opredelenye modulja deformacyy ghruntov [Digest of articles. Determination of the soil deformation modulus]. Moscow: Autotransizdat.
6. Kharkhuta, N. Ya., Vasilev, Yu. M. (1975) Prochnost, ustoychivost i uplotnenie gruntov zemlyanogo polotna avtomobilnykh dorog [Strength, stability and compaction of the soils of the roadbed of motor roads]. Moscow: Transport.
7. Babkov, V. F., Bezruk, V. M. (1986) Osnovy gruntovedeniya i mekhaniki gruntov [Fundamentals of soil science and soil mechanics]. Moscow: Vysshaya shkola.
8. Babkov, V. F., Bezruk, V. M. (1986) Osnovy gruntovedeniya i mekhaniki gruntov [Fundamentals of soil science and soil mechanics]. Moscow: Transport.
9. Troiktsaya, M. N. (1952) Eksperimentalnye issledovaniya modulya deformatsii i kriticheskogo progiba nezhestkikh dorozhnykh odezhd [Experimental studies of the modulus of deformation and critical deflection of non-rigid pavements] Sbornik statey. Obosnovanie raschetnykh parametrov dlya nezhestkikh dorozhnykh pokrytiy [Digest of articles. Justification of design parameters for non-rigid pavements]. Moscow: Dorizdat.
10. DBN V.2.3-4:2015 (2015) Avtomobiljni doroghy. Chastyna I. Proektuvannja. Chastyna II. Budivnyctvo [NBN V.2.3-4: 2015 Motorways. Part I. Design. Part II Construction]. Kyiv: Minregionbud.
11. Babkov, V. F. (1955) Metody opredeleniya raschetnykh znacheniy moduley deformatsii gruntov. Sbornik statey. Opredelenie modulya deformatsii gruntov [Methods for determining the calculated values of soil deformation moduli. Digest of articles. Determination of the soil deformation modulus]. Moscow: Autotransizdat.
12. Ivanov, N. N. (1990) Obosnovanie raschetnykh parametrov dlya nezhestkikh dorozhnykh pokrytiy [Justification of design parameters for non-rigid pavements] (PhD Thesis), Moscow: Dorizdat.
13. Puzakov, N. A. (1955) Ustanovlenie raschetnogo modulya deformatsii grunta v zavisimosti ot prirodnykh usloviy i konstruktsii dorogi [Determination of the calculation modulus of soil deformation, depending on natural conditions and road design]. Sbornik statey. Opredelenie modulya deformatsii gruntov [Digest of articles. Determination of the soil deformation modulus]. Moscow: Autotransizdat.
14. Metodicheskie rekomendatsii po naznacheniyu raschetnykh parametrov grunta pri proektirovanii dorozhnykh odezhd v USSR [Methodical recommendations for designation of soil parameters in the design of road clothing in the Ukrainian SSR] (1974). USSR, Kharkiv: Mindorstroy.
15. Lytvynenko, A. S. (2017) Pro metody statychnogho i dynamichnogho zonduvannja jak metody prjamogho poljovogho vyznachennja koeficijenta dynamichnoji v’jazkosti gruntiv [On methods of static and dynamic sounding as methods of direct field determination of the coefficient of dynamic viscosity of soils]. Nauka i budivnyctvo, no 2, pp. 26–31.
16. Ivanov, N. N. (1955) Opredelenie modulya deformatsii osnovaniy ne zhestkikh dorozhnykh odezhd [Determination of the modulus of deformation of the bases of non-rigid pavements.] Sbornik statey. Opredelenie modulya deformatsii gruntov [Digest of articles. Determination of the soil deformation modulus.]. Moscow: Avtotransizdat.
17. VSN 46-72 (1985) Mintransstroy SSSR. Instruktsiya po proektirovaniyu dorozhnykh odezhd ne zhestkogo tipa [DBN 46-72 Ministry of Transport of the USSR. Instructions for designing road cloths of a non-rigid type]. Moscow: Transport.
18. Lytvynenko, A. S. (2014) Pro vplyv stanu gruntovykh osnov na stan dorozhnikh odjaghiv na diljankakh avtomobiljnykh dorigh u nuljovykh vidmitkakh i nevysokykh nasypakh [bout the influence of the state of ground foundations on the condition of road clothing on sections of highways at zero markings and low embankments]. Avtoshlyahovyk Ukrainy, no 6 (242).