Стаття 7 № 3'2022

© Т. А. Терещенко, канд. хім. наук, провідний науковий співробітник, ORCID: 0000-0001-5206-9921;
© С. І. Ілляш, завідувач центру дорожніх матеріалів та технологій,
ORCID: 0000-0002-3001-8012
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна»

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ СУМІШЕЙ, УКРІПЛЕНИХ ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ, ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
DOI: 10.33868/0365-8392-2022-3-271-36-42

Анотація. Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим, ефективно застосовують у шарах основи нежорсткого дорожнього одягу для підвищення несної здатності, а також жорсткого дорожнього одягу в разі будівництва у складних ґрунтово-гідрогеологічних умовах. Методи випробування зазначених дорожньо-будівельних матеріалів поділяються на методи випробування свіжоприготовлених сумішей та методи випробування укріплених матеріалів.Методи випробування свіжоприготовлених сумішей – випробування з визначання збереженості легкоукладальності в часі та індексу несної здатності після ущільнення – мають вагоме практичне значення під час вибору стратегії влаштування дорожнього одягу. Впровадження відповідних методів у національній системі стандартів дозволить мати високі темпи будівництва автомобільних доріг, зокрема у разі застосування матеріалів, оброблених мінеральними в’яжучими повільного тверднення. Методи випробування укріплених матеріалів положено в основу класифікації за міцністю. У системі європейських нормативних документів установлено стандартні методи випробування укріплених матеріалів на стиск та на розтяг (прямий та непрямий розтяг або розтяг при розколюванні). Також, відповідно до вибраного методу визначання міцності, визначають модуль пружності укріпленого матеріалу. Класифікацію укріплених матеріалів за міцністю здійснюють одним з двох незалежних рівноцінних методів: за показником міцності на стиск чи за комплексним показником залежності міцності на розтяг від модуля пружності. У системі національних стандартів укріплені матеріали класифікують за комплексом показників міцності на стиск і на розтяг при згині. Найбільш адаптованою для вибору укріплених матеріалів з урахуванням умов роботи в конструкції є класифікація за комплексним показником залежності міцності на розтяг від модуля пружності. Поряд з цим, система класифікації матеріалів, укріплених мінеральним в’яжучим, прийнята в національній системі стандартизації, є більш жорсткою, проте дозволяє коректно класифікувати матеріали відповідно до їх міцності та ураховує положення будівельних норм щодо проєктування конструкцій дорожніх одягів.
Ключові слова: суміш, укріплена гідравлічним в’яжучим; ущільнювальність свіжоприготовленої суміші; збереженість легкоукладальності в часі; несна здатність безпосередньо після ущільнення; міцність на стиск; міцність на розтяг; модуль пружності.

References
1. Tereshchenko Т. А. (2018). Analysis of current native and foreign requirements to the materials and processes for construction of road pavements lifts from hydraulically bound mixtures. Collection of articles “Roads and bridges”, 18, 159-170.
2. Tereshchenko Т. А., Illiash S. I. (2019). Experience on design and construction of road pavements using the clauses of European standards on hydraulically bound materials. A Scientific and Industrial Journal the Avtoshliakhovyk Ukrayiny, 3, 42-50.
3. Tereshchenko Т. А., Illiash S. I. (2020). Classification and application of soils stabilized with hydraulic binder in accordance with European standards. A Scientific and Industrial Journal the Avtoshliakhovyk Ukrayiny, 1, 40-48.
4. Illiash S. I.,Tereshchenko Т. А. (2021). Differentiation of methods for manufacturing the specimens of mixtures based on hydraulic binders. Collection of articles “Roads and bridges”, 23, 129-138.
5. EC. (2010). EN 13286-45:2003 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 45: Test method for the determination of the workability period of hydraulically bound mixtures. European Committee for Standardization, Brussels, Belgium, 11.
6. EC. (2010). EN 13236-2:2010/AC:2012 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 2: Test method for laboratory reference density and water content – Proctor compaction. European Committee for Standardization, Brussels, Belgium, 29.
7. EC. (2003). EN 13286-52:2004 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 52: Methodforthemanufactureoftestspecimensofhydraulicallyboundmixturesusingvibrocompression.European Committee for Standardization, Brussels, Belgium, 8.
8. EC. (2012). EN13286-47:2012 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling.European Committee for Standardization, Brussels, Belgium, 11.
9. Department for Transport. (2014). Using hydraulically bound mixtures at road works. Traffic Advisory Leaflet 3/14б. England, Traffic Division, London. Retrieved 17 August 2021 from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/attachment_data/file/463531/150921_TAL_3-14_Hydraulically_bound_mixtures.pdf
10. EC. (2003). EN 13286-40:2003 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 40: Test method for the determination of the direct tensile strength of hydraulically bound mixtures. European Committee for Standardization, Brussels, Belgium, 8.
11. EC. (2003). EN 13286-41:2003 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 41: Test method for the determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures. European Committee for Standardization, Brussels, Belgium, 10.
12. EC. (2003). EN 13286-42:2003 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 42: Test method for the determination of the direct tensile strength of hydraulically bound mixtures. European Committee for Standardization, Brussels, Belgium, 8.
13. EC. (2003). EN 13286-43:2003Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 43: T Test method for the determination of the modulus of elasticity of hydraulically bound mixtures. European Committee for Standardization, Brussels, Belgium, 12.
14. NZ Transport Agency. (January, 2012). Development of tensile fatigue criteria for bound materials. Research report 463. Retrieved 18 August 2021 from https://www.nzta.gov.nz/assets/resources/research/reports/463/docs/463.pdf