Стаття 2 № 3'2022

© В. М. Трохимченко, аспірант, науковий співробітник відділу забезпечення виконання міжнародних договорів, ORCID: 0000-0002-8276-8675, е-mail: vtrohymchenko@insat.org.ua
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

ВПЛИВ ДОРОЖНІХ НЕРІВНОСТЕЙ НА АВТОМОБІЛЬ, БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. РОЗРОБЛЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКОГО ВПЛИВУ
DOI: 10.33868/0365-8392-2022-3-271-8-13

Анотація. Розглянуто актуальне питання щодо впливу дорожніх нерівностей на елементи підвіски автомобіля, безпеку дорожнього руху та забруднення навколишнього природнього середовища. Сформовано основні завдання для здійснення експериментального дослідження з визначення впливу дорожніх нерівностей на параметри руху автомобіля під час його руху через ці нерівності. Представлено розроблений програмний комплекс, що дозволить фіксувати необхідні параметри під час експериментального дослідження.
Ключові слова: автомобіль, підвіска автомобіля, дорожні нерівності, вплив дорожніх нерівностей на елементи підвіски автомобіля, забруднення навколишнього природного середовища, вимірювальний комплекс для дослідження впливу дорожніх нерівностей

References
1. DSTU 4123:2020. (2020). Bezpeka dorozhn’oho rukhu. Zasoby zaspokoyennya rukhu. Zahal’ni tekhnichni vymohy. [Traffic safety. Means of traffic calming. General technical requirements]. Kyiv. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=90493
2. Archives of Automotive Engineering. (2014). Analysis of the influence of additional unsprung mass of in-wheel motors on the comfort and safety of a passenger car. Retrieved from http://www.aaejournal.com/Analysis-of-the-influence-of-additional-unsprung-mass-of-in-wheel-motors-on-the-comfort,99354,0,2.html
3. Ukrainian Law. (2018). Pro Skhavennya Natsionalnoi Transportnoi Stratekhii [About approval of National Transport Strategy] : Decree of Government of Ukraine #430-p from 30.05.2018. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80.
4. Arduino UNO. (2022). Kharakterystyka ta zahal’ni vidomosti shchodo mikrokontrolera Arduino UNO. [Characteristics and general information about the Arduino UNO microcontroller]. Retrieved from: https://doc.arduino.ua/ru/hardware/Uno.
5. Spurkfun. (2022). Kharakterystyka ta zahal’ni vidomosti shchodo datchykiv-akselerometriv ADXL337 ta ADXL377. [Characteristics and general information about the ADXL337 and ADXL377 accelerometer sensors]. USA. Retrieved from: https://learn.sparkfun.com/tutorials/adxl337-and-adxl377-accelerometer-hookup-guide/all.
6. Arduino UNO. (2022). Kharakterystyka ta zahal’ni vidomosti shchodo datchyka-akselerometra ADXL345. [Characteristics and general information about the ADXL345 accelerometer sensor]. Retrieved from: https://arduino.ua/prod2516-3-osevoi-akselerometr-gy-291-adxl345.
7. Intcom. (2022). Kharakterystyka ta zahal’ni vidomosti shchodo datchyka-akselerometra MMA7361. [Characteristics and general information about the MMA7361 accelerometer sensor ]. Retrieved from: http://int.com.ua/index.php?route =product/product&product_id=3252.
8. Arduino UNO. (2022). Kharakterystyka ta zahal’ni vidomosti shchodo datchyka akselerometra MPU6050. [Characteristics and general information about the MPU6050 accelerometer sensor]. Retrieved from: https://arduino.ua/prod512-akselerometr-i-giroskop-mpu-6050-modyl-6dof