Стаття 8 № 2'2022

© В. Ф. Невінгловський, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, ORCID: 0000-0003-0113-1822, e-mail: nevinglovskiy@ukr.net;
© В. В. Стьожка, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, ORCID: 0000-0002-5039-9852, e-mail: styozhka@ukr.net
Національний транспортний університет;
© М. І. Шнайдер, директор, e-mail: office@aron.ua
ТОВ «Торговий дім Арон»

Досвід застосування стабілізуючої добавки АРОН-БВ для щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей
DOI: 10.33868/0365-8392-2022-2-270-56-59

Анотація. Висвітлено питання розроблення, апробації, впровадження та подальшого застосування української стабілізаційної добавки для виробництва щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей. Передумовою створення такого проєкту слугував розвиток новітніх технологій та дорожньо-будівельних матеріалів – як на світовому, так і на українському галузевому ринку, а також щорічне зростання потреби в таких матеріалах під час реалізації інфраструктурних проєктів. За результатами проведеної роботи встановлено, що якість стабілізаційної добавки українського виробництва відповідає рівню якості аналогічних імпортних товарів, а її вартість є дещо нижчою порівняно з іноземними аналогами. Результати цієї роботи можуть бути використані під час реалізації майбутніх інфраструктурних проєктів з відновлення та розбудови мережі автомобільних доріг загального користування, як у частині забезпечення наявності на внутрішньому ринку матеріалів, так і в частині підтримки та розвитку на відповідному рівні внутрішньої економіки України.
Ключові слова: макулатура, стабілізуюча добавка, техніко-економічний показник, целюлозне волокно, щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш, щебенево-мастиковий асфальтобетон.

References
1. DSTU B V.2.7-127:2006. Building materials. Stone mastic road concrete mix and stone mastic asphalt. Specification. [in Ukrainian]
2. Utility model patent No. 91289 (UA 91289 U). (2014). The method of obtaining a stabilizing additive for an asphalt concrete mixture. [in Ukrainian]
3. TU U V.2.7-17.1-3149000135-001:2014. «ARON» stabilizing additives for stone mastic asphalt concrete mixtures. Specifications. (2014), 22.
5. DSTU 3500:2009. Waste paper and board. Specifications. Input 2011-01-01. (2010),13.
6. DSTU B V.2.7-127:2015. Stone mastic road concrete mix and stone mastic asphalt. Specifications. [in Ukrainian]
7. https://aron.ua/aron-bv/.
8. SE «Dorcentr». (2016). The conclusion regarding the effect of the stabilizing additive «ARON-BV» on the properties of stone mastic asphalt concrete. Kyiv, 11. [in Ukrainian]
9. NTU. (2017). Conclusion on the expediency of using the stabilizing additive «ARON-BV» for stone mastic asphalt concrete mixtures. [in Ukrainian]