Стаття 7 № 2'2022

© В. О. Золотарьов, докт. техн. наук, професор кафедри, е-mail: kafedratdsm@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2132-9289;
© Я. В. Ільїн, науковий співробітник, е-mail: yailin12011993@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2998-3955
(кафедра технології дорожньо-будівельних матеріалів, Харківський національний автомобільно-дорожній університет);
© Д. В. Кіпніс, заcтупник директора з наукової роботи ДП «Дорцентр», е-mail: kipnis.snok@gmail.com;
© В. М. Екімов, магістр, головний технолог ТОВ «Автомагістраль-Південь», е-mail: ekimovdpe@gmail.com

Проблема оптимізації лабораторного ущільнення асфальтобетонних сумішей
DOI: 10.33868/0365-8392-2022-2-270-47-55

Анотація. Проблема забезпечення довговічності та експлуатації асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх одягів тісно пов’язана з якістю використаних матеріалів, складом та технологією їх влаштування. Остання включає два визначальні етапи: переміщування сумішей та їх ущільнення. При цьому прогнозування властивостей асфальтобетонів має здійснюватись за результатами лабораторних випробувань, в процесі яких враховуються дорожньо-кліматичні та транспортні умови роботи того чи іншого шару. Надійне прогнозування може бути забезпечене у разі ідентичності умов лабораторних досліджень та виробничих процесів. Це найбільшою мірою стосується лабораторного ущільнення, яке має відповідати виробничому.
Існуючий стан справ не відповідає цій умові. Багатьма десятиріччями лабораторне ущільнення здійснювалось пресуванням асфальтобетонних сумішей під тиском від 20,МПа з вібрацією до 40 МПа. Західноєвропейські дослідники та будівельники усвідомили цю проблеми більше 50-ти років. Завдяки цьому у світі з’явилися принципово нові методи лабораторного ущільнення (ударного та віброударного типу, укочення металевими та пневмокотками, зсув із тиском у випадку обертових пресів). В українській практиці такі методи практично не використовуються, незважаючи та те, що перший укочуючий прес було розроблено в КАДІ.
Викладено результати порівняних досліджень асфальтобетонів, ущільнених методами: пресування, секторного укочення та обертового ущільнення. Акцептується увага на перевагах та недоліках кожного з них.
Ключові слова: асфальтобетонна суміш, ущільнення пресуванням, укочуванням, обертовим зсувом, кінетика постадійного ущільнення, вміст бітуму.

References
1. Zolotarev V. A. (2016). Road bituminous binders and asphaltic concrete. Part 2. Road asphalt concrete. Kharkiv, KhNADU, 204. [In Russion]
2. Lobzova K. Y., Gorelyshev N. V. (1969). Crushed stone crushing during compaction of asphalt concrete pavement. Automobile Roads, 18-19. [In Russion]
3. GOST 9128-67 Mixtures of asphalt concrete road, airfield and asphalt concrete. Technical specifications. [In Russion]
4. Duriez M., Arrambide J. (1962). New treatise on building materials. Paris, Dunod, 1543. [In French]
5. Radovsky B. S. (2006). Methods of asphalt concrete mix design in USA. Road Engineering, 68-81. [In Russion]
6. Zubanov M. P. (1938). Application of vibrating machines for compaction of asphalt concrete. Road construction, № 3. [In Russion]
7. Nguyen Dac Chi, Barbe B., Huet M. (1986). Utilisation de la vib ration pour compactage en laboratoire d’eprouvettes d’enrobes bitumineux. Bull Lioison Labo P.et Ch. 142, 119-138.
8. Superpave Level 1. Mix Desiqn. Asphalt institute. Superpave Series. № 2 (SP-2), 199.
9. Moutier F. (1973). The gyratory shear press. Bull. Liaison P. et Ch. № 68, 141-151. [In French]
10. DSTU B B.2.7-319: 2016. Asphalt concrete mixtures and road and airfield asphalt concrete. Test methods, 70.
11. Bijleveld F. R., Miller S. R. de Bondt A. H., & Dorее, A. G. (2016). Aligning laboratory and field compaction practices for asphalt-the influence of compaction temperature on mechanical properties. International formal of pavement engineering, 17(8), 727-740.
12. Zolotarev V. A., Korjuk V. P. (2016). Rolling of asphalt-concrete mixtures in laboratory conditions. Science and technology in road sector, 34-36. [In Russion]
13. Zolotarev V. A. (1967). Study of asphalt concrete properties of different macrostructures. Abstract for the degree of Candidate of Technical Sciences. Kharkov, 24 с. [In Russion]
14. Feeser A., Bolot B., Edel D., Germail L., Goussas S. (2016). Characterization of apparent volumetric mass. RGRA, 941, 64-71. [In French]
15. ЕN 12697-7 Bituminous mixtures. Test methods for hot mix hydrocarbon mixtures. Part 7. Determination of bulk density of bituminous specimens by gamma rays. [In French]
16. Hot mix asphalt, materials, mix selection and road construction. (2009). NAPA-NCAT, 411. Translation by Rosavtodor. [In Russion]