Стаття 5 № 2'2022

© М. Ю. Безродний, завідувач науково-методичного відділу управління якістю та сертифікації систем управління, ORCID: 0000-0002-9005-5624, e-mail: mbezrodny@insat.org.ua;
© Г. Д. Шевчук, провідний інженер, ORCID: 0000-0002-9253-4119, e-mail: ashevchuk@insat.org.ua
ДП “ДержавтотрансНДІпроект”

Оцінювання та мінімізація ризиків у діяльності органів із сертифікації із застосуванням вимірних показників
DOI: 10.33868/0365-8392-2022-2-270-34-39

Анотація. Описано підходи до визначання, аналізування, оцінювання та ідентифікації ризиків, пов’язаних з діяльністю органів із сертифікації продукції, послуг, процесів та систем управління.
Ключові слова: ризик, процес керування ризиком, ідентифікування ризику, аналізування ризику, оцінювання ризику, обробляння ризику, матриця ризиків, неупередженість, орган з сертифікації, система управління, система управління якістю.

References
1. Gutarevich Serhiy, Bezrodnyi Mikhailo. (2011). Risk management in a Certification Body activity. Avtoshlyahovik Ukrayiny, 4, 7-9.
2. International Organization for Standardization. (2012). ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment. Requirements for bodies certifying products, processes and services. Retrieved from https://www.iso.org/standard/46568.html
3. International Organization for Standardization. (2015). ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 1. Requirements. Retrieved from https://www.iso.org/standard/61651.html
4. International Organization for Standardization. (2009). ISO Guide 73:2009 Risk management. Vocabulary. Retrieved from https://www.iso.org/standard/44651.html
5. International Standard. (2019). IEC 31010:2019 Risk management. Risk assessment techniques. Retrieved from https://www.iso.org/standard/72140.html
6. International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 Risk management. Guidelines. Retrieved from https://www.iso.org/standard/65694.html
7. National Standards of Ukraine (2015). ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Quality management systems. Requirements. Retrieved from https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf