Стаття 6, № 3’2018

Мержиєвський, В. В., ст. наук. співробітник, Пономарьова, Ю. О., перекладач І категорії (ДП “ДержавтотрансНДІпроект”)
ГАЛУЗЕВИЙ СЛОВНИК: ПАЛЬНЕ ЧИ ПАЛИВО? (PDF)

DOI: 10.33868/0365-8392-2018-3-255-28

Анотація. Із метою вдосконалення національної терміносистеми в галузі та водночас для узгодження її з міжнародними термінами пропонуємо автотранспортній спільноті розпочати роботу над укладанням галузевого тлумачно-перекладного словника. Журнал «Автошляховик України», як було зазначено в №1 (253) 2018 р., започаткував рубрику «Галузевий словник», під якою публікує розроблені нами визначення найбільш проблемних термінів українською мовою із зазначенням їх відповідників в інших мовах та з коментарями щодо їх утворення й сфери застосування.

REFERENCES
1. Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian Language Dictionary] (1975). Kyiv: Naukova dumka. Available at: http://sum.in.ua/s/palyvo
2. Podatkovy kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine] (2011). Kyiv: Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy, no. 13-14, no. 15-16, no. 17, article 112.
3. Pro zatverdzhennja Tekhnichnogho reghlamentu shhodo vymogh do avtomobiljnykh benzyniv, dyzeljnogho, sudnovykh ta koteljnykh palyv [On approval of the Technical Regulations concerning requirements for automotive gasoline, diesel, ship and boiler fuels] (2013). The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-п
4. Pro aljternatyvni vydy palyva [About alternative fuels] (2000). Low of Ukraine: Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy, no. 12, article 94.