Стаття 8 № 1'2022

© Н. М. Харитонова, завідувач відділу; e-mail: nh211177@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5732-3407;
© О. С. Ярощук, завідувач дорожньої екологічної лабораторії; e-mail: yos_4444@ukr.net, ORCID: 0000-0003-1550-0131
Відділ екології та земляного полотна
ДП «ДерждорНДІ»

Національний стандарт очищення поверхневих стічних вод
з автомобільних доріг
DOI: 10.33868/0365-8392-2022-1-269-2-61-65

Анотація. Вода – один із найголовніших видів природних ресурсів. Актуальним питанням у нашій країні є охорона та збереження водних ресурсів, необхідність їхнього раціонального використання. Вода є стратегічним, життєво важливим природним ресурсом, що забезпечує всі сфери життя і господарської діяльності людини, визначає можливості розвитку сільського господарства, промисловості, організації відпочинку й оздоровлення людей. Нині одним із найактуальніших питань є збереження, очищення та відновлення водних ресурсів як у нашій країні, так і в інших країнах світу. Очищення стоків з автомобільних доріг останнім часом є одним з основних напрямів щодо дослідження, розвитку та вдосконалення систем дорожнього водовідведення та очищення поверхневих стічних вод. Отже, існує необхідність у розробленні національного стандарту щодо способів очищення поверхневих стічних вод з автомобільних доріг України.
Дослідженням оцінювання впливу поверхневих стічних вод з автомобільних доріг на довкілля приділяють підвищену увагу в багатьох країнах світу. Країни Європи та інші країни мають великий досвід влаштування очисних споруд поверхневих стічних вод з автомобільних доріг. У нашій країні практика влаштування таких інженерних споруд недостатньо розвинена. Вихідними матеріалами є розгляд та аналіз робіт щодо використання очисних споруд поверхневого стоку з автомобільних доріг різними країнами в різних кліматичних, геологічних, гідрологічних умовах.
Результатом роботи є розроблений національний стандарт ДСТУ 9167:2021 «Автомобільні дороги. Очищення поверхневих стічних вод». У розробленому документі представлені типові схеми збирання забруднених стоків із поверхні дорожнього покриття і направлення їх на очисні споруди. У стандарті наведені основні види очисних споруд і надані пропозиції щодо їхнього влаштування залежно від категорії дороги, кліматичних, ландшафтних умов, об’єму поверхневого стоку.
Ключові слова: автомобільна дорога, очисні споруди, поверхневе водовідведення, поверхневі стічні води.

References
1. Vodnyi kodeks Ukrayiny. (1995). [Water Code of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
2. Natsional’na biblioteka Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho. (2019).
Vodni resursy Ukrayiny. [Water resources of Ukraine]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/node/3972.
3. Vodna Ramkova Dyrektyva 2000/60/YeS Yevropeys’koho Parlamentu i Rady vid 23 zhovtnya 2000. (2000). [The EU Water Framework Directive] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962#Text
4. CEDR Conference of European Directors of Roads. Management of contaminated runoff water: current practice and future research needs. (April 2016). Retrieved from https://www.cedr.eu/download/Publications/2016/CEDR2016-1-Management-of-contaminated-runoff-water.pdf
5. RAPPORT. Reducing Highway Runoff Pollution (REHIRUP). (2018). Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities. NordFoU. Trafikverket. Retrieved from https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/47197/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_155_reducing_highway_runoff_pollution_sustainable_design_and_maintenance_of_stormwater_treatment.pdf
6 Сivil engineering notes. (2020). Retrieved from http://civilengineeringnotes.com/road-drainage-system
7. Wong T., Breen P., Lloyd S. (2000). Water sensitive road design – design options for improving stormwater quality of road runoff. Technical report, Cooperative Research centre for catchment hydrology, 83.
8. DBN V.2.3-4:2015 Avtomobil’ni dorohy. Chastyna I. Proektuvannya. Chastyna II. Budivnytstvo. (2015). [Automobile roads. Part I. Projecting. Part II. Construction.] Retrieved from https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/08/DBN-V.2.3-4_2015.pdf