Стаття 2 № 1'2022

© О. М. Врублевський, докт. техн. наук, професор кафедри конструкції та експлуатації транспорту, факультету технічних наук, ORCID: 0000-0002-5871-6381, e-mail: ale-ksander.wroblewski@uwm.edu.pl;
© Я. Гонера, PhD, адюнкт кафедри конструкції та експлуатації транспорту, факультету технічних наук, ORCID: 0000-0001-7758-2684, e-mail: jaroslaw.gonera@uwm.edu.pl
Варминсько-Мазурський університет (Польща)
© А. О. Прохоренко, докт. техн. наук, професор, зав. кафедри двигунів внутрішнього зго-ряння, ORCID: 0000-0003-1325-4176, e-mail: ap.kharkiv@ukr.net;
© А. П. Кузьменко, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри двигунів внутрішнього зго-ряння, ORCID: 0000-0002-4029-4010, e-mail: kuzmatolja@gmail.com
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Метод діагностики сучасних тракторних дизелів сільськогосподарського призначення
DOI: 10.33868/0365-8392-2022-1-269-14-24

Анотація. Представлено новітній метод діагностики дизельного двигуна сільськогосподарського трактора на основі аналізу даних зміни ефективності та параметрів, що характеризують процес утворення паливно-повітряної суміші, які генерує контролер двигуна. Методика була перевірена за допомогою оригінального випробувального циклу, у ході якого фізично моделювали декілька дефектів двигуна, що призводили до зміни умов і якості процесів утворення та згоряння паливо-повітряної суміші. У роботі обґрунтувано вибір робочих режимів та набору параметрів двигуна, які дають найбі-льшу інформацію та дозволяють ефективно ідентифікувати можливі пошкодження. Розроблена методика та отримані результати дозволяють визначити технічний стан двигуна безпосередньо в умовах експлуатації як для транспортних засобів з водієм, так і для безпілотних транспортних засобів.
Ключові слова: діагностика, двигун внутрішнього згоряння, пошкодження, витрата палива, економічність, випробува-льний цикл.

References
1. Grytsyuk O., & Vrublevskyi O. (2018). Investig -tions of diesel engine in the road test. Diagnostyka. 19 (2), 89–94. https://doi.org/10.29354/diag/90279
2. Dyer J., & Desjardins R. (2006). Carbon Dioxide Emissions Associated with the Manufacturing of Tractors and Farm Machinery in Canada. Biosystems Engineering 93(1), 107-118. http://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2005.09.011
3. Reif K. (Ed.) (2015) Automotive Mechatronics: Automotive Networking, Driving Stability Systems. Springer Vieweg,. X, 538 p. http://doi.org/10.1007/978-3-658-03975-2
4. Rovira Más, F., Zhang, Q., & Hansen, A. C. (2011). Mechatronics and Intelligent Systems for Off-road Vehicles. Springer. 277 p. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-468-5
5. Carrera González A, Alonso García S, & Gómez Gil J., (2010) Design, Development and Implemementa-tion of a Steering Controller Box for an Automatic Agricultural Tractor Guidance System, Using Fuzzy Logic, Technological Developments in Education and Automation.
Carrera‐González, A., S. Alonso‐García, and J. Gómez‐Gil. 2010.
Design, development and implementación of a steering
controller box for and automatic agricultural tractor guidance
system, using fuzzy logic. In Tecnological Developments in
Education and Automation, 153‐158. M. Iskander et al., eds.
Netherlands: Springer.
Carrera‐González, A., S. Alonso‐García, and J. Gómez‐Gil. 2010.
Design, development and implementación of a steering
controller box for and automatic agricultural tractor guidance
system, using fuzzy logic. In Tecnological Developments in
Education and Automation, 153‐158. M. Iskander et al., eds.
Netherlands: Springer.
6. Naji, A.A. (2013). A comparison of measured diesel emissions in agriculture and Australian National Standard Emission Factors.
7. Vrublevskyi O. (2019). Modelling of processes in electro-hydraulic valves of an engine’ fuel system. Mechanika 25 (2). 141–148. https://doi.org/10.5755/j01.mech.25.2.22015
8. Michalski R., Gonera J. and Janulin, M. (2014): A Simulation Model of Damage-Induced Changes in the Fuel Consumption of a Wheeled Tractor. Eksploatacja Niezawodnosc Maintenance and Reliability,16(3): 452–457.
9. Knefel T., & Nowakowski J. (2020). Model-based analysis of injection process parameters in a common rail fuel supply system. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 22 (1). 94–101. http://doi.org/10.17531/ein.2020.1.11
10. Bieniek, Andrzej. (2013). Wewnątrzsilnikowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych w silniku wyposażonym w układ egr pojazdu pozadrogowego. Inzynieria Rolnicza. 2. 31-41.
11. Napiórkowski,J. & Gonera,J.(2020).Analysis of Failures and Reliability Model of Farm Tractors. Ag-ricultural Engineering,24(2) 89-101. https://doi.org/10.1515/agriceng-2020-0020.
12. Dou Danan. (2012). Application of Diesel Oxidation Catalyst and Diesel Particulate Filter for Diesel Engine Powered Non-Road Machines. Platinum Metals Review. 56. 144-154. https://doi.org/10.1595/147106712X645466
13. Nuthall K (2003). Tractor comparisons. Farm Industry News,January 2003
14. Rymaniak Ł.. Lijewski P.. Kamińska M.. Fuć P.. Kurc B.. Siedlecki M.. Kalociński T.. Jagielski A. (2020). The role of real power output from farm tractor engines in determining their environmental performance in actual operating conditions. Computers and Electronics in Agriculture. 173(31):105405. http://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105405
15. Alvarez I., & Huet S. (2008). Automatic diagnosis of engine of agricultural tractors: The BED experiment. Biosystems Engineering 100(3). 362–369. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2008.04.003
16. Grisso R., & Pitman R. (2001). Gear Up and Throttle Down-Saving Fuel. Virginia Cooperative Extension, Virginia Tech . 442–450.
17. Alvarez I, Bertrand J-J, & Me´chineau D (1993). Automated diagnosisof engines of agricultural tractors. Proceedings of the Inter-national Conference on Artificial Intelligence for Agricultureand Food, pp 137–144, Nıˆmes, France
18. Heywood J.B. (1998 ) Internal Combustion Engine Fundamentals. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Education. Retrieved from https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9781260116106
19. Gosala D.B.. Allen C.M.. Ramesh A.K.. Shaver G.M.. McCarthy J.. Stretch D.. Farrell L. (2017). Cylinder deactivation during dynamic diesel engine operation. International Journal of Engine Research 18(10). 991–1004. https://doi.org/10.1177%2F1468087417694000
20. Yang J., Quan L., & Yang Y. (2012). Excavator Energy-saving Efficiency Based on Diesel Engine Cylinder Deactivation Technology. Chinese Journal of Mechanical Engineering. 25 (5). http://doi.org/10.3901/CJME.2012.05.897