Стаття 3 № 1'2023

03_Nazarenko_Ageev_Nebo_PDF

© М. Б. Назаренко, канд. техн. наук, заступник начальника науково-дослідного центру – технічної служби з випробувань транспортних засобів, ОRCID: 0000-0001-8649-9014,
e-mail: nnazarenko@insat.org.ua;
© В. Б. Агеєв, канд. техн. наук, начальник науково дослідного центру – технічної служби з випробувань транспортних засобів,
ОRCID: 0000-0002-5701-2518, e-mail: vageev@insat.org.ua;
© Я. С. Небораківський, провідний інженер,
ОRCID: 0000-0003-4156-6847, e-mail: ynebo@insat.org.ua
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
Пропозиції щодо удосконалення правового регулювання використання тахографів на автомобільному транспорті. DOI: 10.33868/0365-8392-2022-1-273-17-22

Анотація. Україна, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сто-рони (далі – Угода про асоціацію Україна-ЄС), зобов’язалась здійснити у сфері автомобільного транспорту імплементацію вимог Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 та Регламенту (ЄС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради для забезпечення справедливої конкуренції, соціального захисту працівників, підви-щення безпеки перевезень із застосуванням системи контролю, яка базується на використанні тахо-графів.
Ключові слова: безпека дорожнього руху, система тахографів.

References
1. Department of the State Labor Service. (2017). Overfatigue of drivers as one of the main factors of road accidents. Retrieved from http://mk.dsp.gov.ua/news/perevtoma-vodiiv-iak-odyn-z-holovnykh-chy/
2. Volodymyr Enannov. (2023). Research of the Ministry of Internal Affairs on the major causes of traffic accident. Traffic accident statistics. AvtoTsentr, 5’005. Retrieved from https://forinsurer.com/public/06/03/02/2196
3. A. Redzyuk, V. Ageev, V. Ustymenko, R. Symonenko, M. Nazarenko. (2015). Digital tachography system in Ukraine. Pereviznyk UA, 5, 24-26.
4. Verkhovna Rada of Ukraine. (2020). Draft Law on Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on the Regulation of the Road Transport Services Market in Ukraine in order to bring them into line with the act of the European Union. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70777