Збірка тез Конференції 2021

Перспективи розвитку автомобільного транспорту
та інфраструктури
Збірка тез доповідей Всеукраїнської
науково-практичної конференції
23–25 листопада 2021 р.
PDF (Thesis_for_print_2021)