Стаття 4 №4 2021

УДК 656.13
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-4-268-24-28

© М. К. Велісєвич, старший науковий співробітник відділу законодавчого забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту,
e-mail: nvelisevich@insat.org.ua,
ORCID:0000-0003-4724-4478
© О. В. Поспішна, провідний інженер відділу пасажирських та вантажних перевезень,
e-mail: opospishna@insat.org.ua,
ORCID: 0000-0003-0549-1454
(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)

АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОСВІДУ ЄВРОСОЮЗУ

Анотація. У статті визначені основні концептуальні засади, напрями, механізми й етапи формування та запровадження обґрунтованих критеріїв якості послуг пасажирського автомобільного транспорту, що надають на автобусних маршрутах загального користування із застосуванням досвіду Євросоюзу. Для успішного впровадження системи критеріїв якості послуг у містах і регіонах надані рекомендації органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо здійснення певної підготовчої роботи, спрямованої на створення законодавчого, економічного, фінансового, кадрового та організаційного-технічного забезпечення заходів, які потрібно реалізовувати у процесі запровадження.
Ключові слова: критерії якості послуг пасажирського транспорту, національні стандарти, система і методи оцінювання якості транспортних послуг та управління ними, опитування очікувань споживачів послуг, безготівкова система оплати проїзду, концепція запровадження критеріїв якості послуг, єдиний методично-координаційний центр процесу впровадження критеріїв якості послуг.

Література
1. Про автомобільний транспорт [Електронний ресурс]: Закон України від 05.04.2001 № 2344-III. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14.
2. Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту [Електронний ресурс]: Постанова КМУ від 18 лютого 1997 р. № 176. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-97-%D0%BF#Text.
3. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування [Електронний ресурс]: постанова КМУ від 03 грудня 2008 року. – № 1081 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1081-2008-%D0%BF#Text.
4. EN 13816:2002 Transportation – Logistics and services – Public passenger transport – Service quality definition, targeting and measurement.
5. EN 15140:2006 Public passenger transport – Basic requirements and recommendations for systems that measure delivered service quality.
6. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 430.

References
1. About Road Transport [Pro automobilnyi transport. The Law of Ukraine, 5 April, 2001, № 2344-III], – Retrieved form: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14. [In Ukraine].
2. About the Statement Rules of Rendering of Services of Passenger road transport [Pro zatverdzhennya pravyl nadannya poslug pasazhyrskogo automobilnogo transportu, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 18 February, 1997, № 176], – Retrieved form: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-97-%D0%BF#Text. [In Ukraine].
3. About the Statement the Order of carrying out competition on transportation of passengers on a public bus route [Pro zatverdzhennya poryadku provedennya konkursu z perevethennya pasazhyriv na autobusnomu marshruti zagalnogo korystuvannya, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine,3 December, 2008], – Retrieved form: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1081-2008-%D0%BF#Text. [In Ukraine].
4. EN 13816:2002 Transportation – Logistics and services – Public passenger transport – Service quality definition, targeting and measurement.
5. EN 13816:2006 Public passenger transport – Basic requirements and recommendations for systems that measure delivered service quality.
6. National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030. Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 30, 2018 № 430.