Стаття 6 №3 2021

УДК 624.21:625.745.1
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-3-267-36-42

© В. П. Редченко, докт. техн. наук, провідний науковий співробітник,
e-mail: rvp50@meta.ua,
ORCID: 0000-0001-5938-1467
(ДП «ДерждорНДІ»)

ПРО ВИЗНАЧЕНЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ
Анотація. Представлено інформацію та критичні зауваження щодо національного стандарту з визначення технічного стану автодорожніх мостів. Виконано аналіз положень стандарту з урахуванням практичного досвіду його використання. Подаються пропозиції щодо покращення його змісту.
Ключові слова: автодорожній міст, вантажопідйомність, стандарт, технічний стан.

References
1. VBN V.3.1-218-174-2002 Mosty ta truby. Otsinka tekhnichnoho stanu avtodorozhnikh mostiv, shcho ekspluatuyut’sya [ne diye].
2. DSTU-N B V.2.3-23:2009 Nastanova z otsinyuvannya i prohnozuvannya tekhnichnoho stanu avtodorozhnikh mostiv [ne diye].
3. DSTU-N B V.2.3-23:2012 Nastanova z otsinyuvannya i prohnozuvannya tekhnichnoho stanu avtodorozhnikh mostiv [chynnyy].
4. DSTU KhKhKhKh:20KhKh Nastanova z otsinyuvannya i prohnozuvannya tekhnichnoho stanu avtodorozhnikh mostiv [proyekt, ostatochna redaktsiya].
5. DBN V.2.3-6:2009 Sporudy transportu. Mosty ta truby. Obstezhennya i vyprobuvannya.
6. DBN 362-92 Otsinka tekhnichnoho stanu stalevykh konstruktsiy vyrobnychykh budivel’ i sporud, shcho znakhodyat’sya v ekspluatatsiyi.
7. DBN V.1.2-14:2018 Zahal’ni pryntsypy zabezpechennya nadiynosti ta konstruktyvnoyi bezpeky budivel’ ta sporud.
8. DBN V.1.2- KhKh:20KhKh Ekspluatatsiyna prydatnist’ budivel’ ta sporud. Osnovni polozhennya [proyekt].
9. DSTU-N B V.1.2-18:2016 Nastanova shchodo obstezhennya budivel’ i sporud dlya vyznachennya ta otsinky yikh tekhnichnoho stanu.
10. Jinquan Zhang, Pengfei Li, Yan Mao, Zhenhua Dong, Zhenyu Jiang. Technical Conditions Survey of Simple-Support Bridges in a Severe Cold Region in Northeast China. Research Institute of Highway Ministry of Transport, Beijing, PR China. 2018. https://opencivilengineeringjournal.com /volume/12/page/122/fulltext.
11. Tarek Omar and Moncef L. Nehdi. Condition Assessment of Reinforced Concrete Bridges: Current Practice and Research Challenges. 2018. Infrastructures 2018, 3, 36. www.mdpi.com/journal/infrastructures.
12. Andris Paeglitis, Ainars Paeglitis “Simple classification method for the bridge capacity rating” Scientific Journal of Riga Technical Universiti, 2010, Vol. 10, p.44-50.
13. Maria Rashidi, Peter Gibson. A methodology for bridge condition evaluation. Faculty of Engineering and Information Sciences. 2012. https://ro.uow.edu.au/eispapers/351.
14. Condition Assessment of Bridges: Past, Present and Future. A Complementary Approach. Universidade Catolica Editora, Unipessoal, 199 r. Lda. 2013. ISBN: 978-972-54-0402-7.
15. Estimation of load carrying capasiti of bridges based on damage and deficiency/ ISBN 978-2-84060-366-5/ Report of World Road Association (PIARC) Committee 4.3 Road Bridges. 2016. 156 p.
16. ODM 218.4.025-2016 Metodycheskye rekomendatsyy po opredelenyyu hruzopodъёmnosty эkspluatyruemыkh mostovыkh sooruzhenyy na avtomobyl’nыkh dorohakh obshcheho pol’zovanyya. Obshchaya chast’.
17. Shesterykov V. Y. Otsenka y prohnozyrovanye sostoyanyya mostov na avtomobyl’nыkh dorohakh v systeme upravlenyya ykh эkspluatatsyey: avtoreferat dyssertatsyy / V. Y. Shesterykov. – M., 2004. – 64 s.
18. Sokolov V. A. Katehoryy tekhnycheskoho sostoyanyya stroytel’nыkh konstruktsyy zdanyy pry ykh dyahnostyke veroyatnostnыmy metodamy // Fundamental’nыe yssledovanyya. – 2014. – № 6-6. – S. 1159-1164.
19. Pravyla dorozhn’oho rukhu, zatverdzheni postanovoyu Kabinetu Ministriv vid 10 zhovtnya 2001 roku # 1306 (zi zminamy).
20. Metodyka raschetnoho prohnozyrovanyya sroka sluzhbы zhelezobetonnыkh proletnыkh stroenyy avtodorozhnыkh mostov / HP RosdorNYY. – M.: Vеrstka, 2001. – 128 s.
21. Rzhanytsyn A. R. Teoryya rascheta stroytel’nыkh konstruktsyy na nadezhnost’. – M.: Stroyyzdat, 1978. – 239 s.