Article 6 #3 2021

DOI: 10.33868/0365-8392-2021-3-267-36-42

©Vasyl Redchenko, Doctor of Technical Sciences (D.Sc.), Leading Researcher,
e-mail: rvp50@meta.ua,
ORCID: 0000-0001-5938-1467
(DerzhdorNDI SE)

ABOUT DETERMINING THE TECHNICAL CONDITION OF ROAD BRIDGES

Abstract. Information and critical remarks on the national standard for determining the technical condition of road bridges are presented. The analysis of the provisions of the standard, taking into account the practical experience of its use. Suggestions for improving its content are given.
Keywords: road bridge, carrying capacity, standard, technical condition.

References
1. VBN V.3.1-218-174-2002 Mosty ta truby. Otsinka tekhnichnoho stanu avtodorozhnikh mostiv, shcho ekspluatuyut’sya [ne diye].
2. DSTU-N B V.2.3-23:2009 Nastanova z otsinyuvannya i prohnozuvannya tekhnichnoho stanu avtodorozhnikh mostiv [ne diye].
3. DSTU-N B V.2.3-23:2012 Nastanova z otsinyuvannya i prohnozuvannya tekhnichnoho stanu avtodorozhnikh mostiv [chynnyy].
4. DSTU KhKhKhKh:20KhKh Nastanova z otsinyuvannya i prohnozuvannya tekhnichnoho stanu avtodorozhnikh mostiv [proyekt, ostatochna redaktsiya].
5. DBN V.2.3-6:2009 Sporudy transportu. Mosty ta truby. Obstezhennya i vyprobuvannya.
6. DBN 362-92 Otsinka tekhnichnoho stanu stalevykh konstruktsiy vyrobnychykh budivel’ i sporud, shcho znakhodyat’sya v ekspluatatsiyi.
7. DBN V.1.2-14:2018 Zahal’ni pryntsypy zabezpechennya nadiynosti ta konstruktyvnoyi bezpeky budivel’ ta sporud.
8. DBN V.1.2- KhKh:20KhKh Ekspluatatsiyna prydatnist’ budivel’ ta sporud. Osnovni polozhennya [proyekt].
9. DSTU-N B V.1.2-18:2016 Nastanova shchodo obstezhennya budivel’ i sporud dlya vyznachennya ta otsinky yikh tekhnichnoho stanu.
10. Jinquan Zhang, Pengfei Li, Yan Mao, Zhenhua Dong, Zhenyu Jiang. Technical Conditions Survey of Simple-Support Bridges in a Severe Cold Region in Northeast China. Research Institute of Highway Ministry of Transport, Beijing, PR China. 2018. https://opencivilengineeringjournal.com /volume/12/page/122/fulltext.
11. Tarek Omar and Moncef L. Nehdi. Condition Assessment of Reinforced Concrete Bridges: Current Practice and Research Challenges. 2018. Infrastructures 2018, 3, 36. www.mdpi.com/journal/infrastructures.
12. Andris Paeglitis, Ainars Paeglitis “Simple classification method for the bridge capacity rating” Scientific Journal of Riga Technical Universiti, 2010, Vol. 10, p.44-50.
13. Maria Rashidi, Peter Gibson. A methodology for bridge condition evaluation. Faculty of Engineering and Information Sciences. 2012. https://ro.uow.edu.au/eispapers/351.
14. Condition Assessment of Bridges: Past, Present and Future. A Complementary Approach. Universidade Catolica Editora, Unipessoal, 199 r. Lda. 2013. ISBN: 978-972-54-0402-7.
15. Estimation of load carrying capasiti of bridges based on damage and deficiency/ ISBN 978-2-84060-366-5/ Report of World Road Association (PIARC) Committee 4.3 Road Bridges. 2016. 156 p.
16. ODM 218.4.025-2016 Metodycheskye rekomendatsyy po opredelenyyu hruzopodъёmnosty эkspluatyruemыkh mostovыkh sooruzhenyy na avtomobyl’nыkh dorohakh obshcheho pol’zovanyya. Obshchaya chast’.
17. Shesterykov V. Y. Otsenka y prohnozyrovanye sostoyanyya mostov na avtomobyl’nыkh dorohakh v systeme upravlenyya ykh эkspluatatsyey: avtoreferat dyssertatsyy / V. Y. Shesterykov. – M., 2004. – 64 s.
18. Sokolov V. A. Katehoryy tekhnycheskoho sostoyanyya stroytel’nыkh konstruktsyy zdanyy pry ykh dyahnostyke veroyatnostnыmy metodamy // Fundamental’nыe yssledovanyya. – 2014. – № 6-6. – S. 1159-1164.
19. Pravyla dorozhn’oho rukhu, zatverdzheni postanovoyu Kabinetu Ministriv vid 10 zhovtnya 2001 roku # 1306 (zi zminamy).
20. Metodyka raschetnoho prohnozyrovanyya sroka sluzhbы zhelezobetonnыkh proletnыkh stroenyy avtodorozhnыkh mostov / HP RosdorNYY. – M.: Vеrstka, 2001. – 128 s.
21. Rzhanytsyn A. R. Teoryya rascheta stroytel’nыkh konstruktsyy na nadezhnost’. – M.: Stroyyzdat, 1978. – 239 s.