Cтаття 9 №2 2021

УДК 624.21:625.745.1
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-2-266-62-69

© В. П. Редченко, докт. техн. наук, провідний науковий співробітник,
e-mail: rvp50@meta.ua,
ORCID: 0000-0001-5938-1467
(ДП «ДерждорНДІ»)

АНАЛІЗ ПРИЧИН АВАРІЙНОГО РУЙНУВАНННЯ МОСТУ ЧЕРЕЗ Р. ЧОРТОМЛИК

Анотація. Представлено інформацію про аварійне руйнування прогонової будови мосту через р. Чортомлик. Викладено аналіз причин цього руйнування.
Ключові слова: автодорожній міст, аварія, вантажопідйомність, ферма Скугарєва.

References
1. Tekhnichnyy zvit za rezul’tatamy obstezhennya ta otsinky tekhnichnoho stanu mosta cherez r. Chortomlyk na a/d N-23 Kirovohrad – Kryvyy Rih – Zaporizhzhya, km 242+730. DP «UkrDPTItransbud», Dnipro, 2017.
2. Tekhnichnyy zvit «Posluhy z kompleksnoho spetsial’noho obstezhennya ta vyprobuvannya mostu cherez r. Chortomlyk na a/d N-23, km.206+925. Etap 1: pol’ovi roboty, rozrakhunky ta skladannya poperedn’oho vysnovku». PSP «Most-servis» , Dnipro, 2020.
3. P-H.1-218-113-97 Tekhnichni pravyla remontu ta utrymannya avtomobil’nykh dorih zahal’noho korystuvannya Ukrayiny. Ukravtodor, 1997.
4. Zakon Ukrayiny. Pro rehulyuvannya mistobudivnoyi diyal’nosti. 2011.
5. Analitychna ekspertna systema upravlinnya mostamy Ukrayiny (AESUM). Ukravtodor.