Cтаття 6 №2 2021

УДК 625.7
DOI:10.33868/0365-8392-2021-2-266-36-45
© Л. П. Нагребельна, нач. Центру безпеки дорожнього руху,
e-mail: nagrebelnaliydmila@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-5615-9075;
© А. О. Кононенко, наук. співробітник,
e-mail: allabelorus@ukr.net
ORCID: 0000-0003-4826-0373
(ДП «ДерждорНДІ)

СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ МАРШРУТНОГО ОРІЄНТУВАННЯ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ НАЙКРАЩОГО СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Анотація. Технічні засоби організації дорожнього руху суттєво впливають на безпеку руху на автомобільних дорогах загального користування, оскільки надають важливі відомості стосовно маршрутного орієнтування: забезпечують водіїв інформацією про місцезнаходження на конкретній дорозі, регулярно підтверджують намічений напрямок руху, своєчасно інформують учасників дорожнього руху про зміну напрямку за заданим маршрутом та вказують відстань до кінцевого об’єкта. Це дуже важливі дані для водія і їхню роль у гарантуванні безпеки дорожнього руху важко переоцінити.
Своєчасне інформування водіїв про напрямок маршруту дозволить їм заздалегідь виконати перелаштування і впевнено почуватися на дорозі.
Забезпечення повноти інформації щодо маршрутного орієнтування запобігає екстреному гальмуванню транспортних засобів у зоні транспортних розв’язок та порушенню правил маневрування для здійснення повороту/розвороту в потрібному напрямку, а такі маневри призводять до виникнення аварійних ситуацій.
Створення єдиної системи маршрутного орієнтування вплине на зменшення аварійності на автомобільних дорогах, здешевлення вартості перевезень за рахунок зайвого перепробігу транспортних засобів у разі неправильно вибраного маршруту та допоможе водіям безперешкодно і легко добиратися до свого пункту призначення.
Основну необхідність в інформації відчувають водії транспортних засобів, дії яких безпосередньо впливають на безпеку дорожнього руху. Це також обумовлює основні принципи і вимоги до складу, розміщення вибору засобів інформування.
Під час поїздки водії мають потребу в інформації, яка дозволила б їм вільно орієнтуватися на автомобільних дорогах для проходження вибраного маршруту, що знижує напруженість праці водіїв і зменшує ймовірність дорожньо-транспортних пригод та збільшує пропускну здатність доріг. А також – дає змогу коригувати вибраний раніше маршрут з урахуванням реальних умов руху в період здійснення поїздки, сприяючи мінімізації витрат часу.
Для орієнтування на автомобільних дорогах під час руху водіям необхідні відомості про вулиці, об’єкти й напрямки руху. Такі відомості забезпечуються інформаційними покажчиками, якими в достатній кількості повинна бути оснащена дорожня мережа.
Надання інформації має відрізнятися залежно від населених пунктів, доріг загального користування та умов дорожнього руху.
Комплексне вирішення проблеми якісного забезпечення учасників дорожнього руху інформацією може бути досягнуте тільки завдяки створенню єдиної системи маршрутного орієнтування учасників дорожнього руху, яка буде враховувати потреби в інформації різних категорій учасників дорожнього руху.
Ключові слова: єдина система, маршрутне орієнтування, дорожні знаки, автомобільні дороги.

References
1. Nahrebelna L., Polishchuk V. (2018). Do pytannia pro zatory na vulychno-dorozhnii merezhi mist. LXXIV naukova konferentsiia profesorsko-vykladatskoho skladu, aspirantiv, studentiv ta spivrobitnykiv vidokremlenykh strukturnykh pidrozdiliv universytetu. – K.: NTU, 2018. – 564 c. Retrieved 28.03.2021. [in Ukraine].
2. Nahrebelna L., Polishchuk V. (2020) Use of Queuing Theory for Improvement of Traffic Management on the Main Street and Road Network of Cities. International Academy Journal Web of Scholar. 4(46). doi: 10.31435/rsglobal_wos/30042020/7039. ISSN 2518-167X. Retrieved 28.03.2021. Retrieved from: Web_of_Scholar_4(46).pdf (uaf.org.ua)
3. Guide to the preservation of Jewish cemeteries in Western Ukraine. Retrieved from https://jewishheritageguide.net/en/guide/signs Retrieved 28.03.2021.
4. State Standard Republic of Belarus TKP 45-3.03-227-2010 (02250). «Ulytsы naselennыkh punktov Stroytel’nіe normі proektyrovanyya». (Streets of settlements Building codes of design ) Mynsk 2011. 46. (Information and documentation) [in Belarus].
5. State Standard Republic of Belarus STB 1140-2013. «Tekhnycheskye sredstva orhanyzatsyy dorozhnoho dvyzhenyya. Znaky dorozhnыe. Obshchye tekhnycheskye uslovyya». (Traffic control devices Road signs General specifications) Mynsk 2011. 123. (Information and documentation) [in Belarus].
6. State Standard Republic of Belarus STB 1231-2012. «Tekhnycheskye sredstva orhanyzatsyy dorozhnoho dvyzhenyya. Razmetka dorozhnaya. Obshchye tekhnycheskye uslovyya». (Тraffic control devices Road marking General specifications). Mynsk 2011. 55. (Information and documentation) [in Belarus].
7. State Standard Republic of Belarus STB 1300-2014 «Tekhnycheskye sredstva orhanyzatsyy dorozhnoho dvyzhenyya. Pravyla prymenenyya». (Traffic control devices. Rules for application). Mynsk 2014. 137. (Information and documentation) [in Belarus].
8. Regulation № 279 Adopted 2 June 2015 Road Traffic Regulations, 26.7. Direction Indicators and Information Signs. Retrieved 28.09.2020.
9. «Szczegó£Owe Warunki Techniczne Dla Znaków I Sygna£Ów Drogowych Oraz Urz¥Dzeñ Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego I Warunki Ich Umieszczania Na Drogach Za czniki nr 1 – 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach». Retrieved 28.09.2020.
10. The Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) for streets and highwaes. 2003 Edition. Retrieved from: MUTCD – 2003 Edition (PDF) – FHWA MUTCD (dot.gov).
11. State Standard of Ukraine DSTU 4100:2014 (2015) Bezpeka dorozhn’oho rukhu. Znaky dorozhni. Zahal’ni tekhnichni umovy. Pravyla zastosuvannya». (Тrafic signs. General technical conditions. Application rules) Kyiv. 2015. 109. (Information and documentation) [in Ukraine].
12. State Standard of Ukraine DSTU 2587:2010(2011). «Bezpeka dorozhn’oho rukhu. Rozmitka dorozhnya. Zahal’ni tekhnichni umovy». (Trafic signs. General technical conditions. Application rules) Kyiv. 2011. 57. (Information and documentation) [in Ukraine].
13. A simulated study on the effects of information volume on traffic signs, viewing strategies and sign familiarity upon driver’s visual search performance; Yung-Ching Liu; 2003; Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169814105001022?via%3Dihub Retrieved 28.03.2021.
14. State Standard of Ukraine DSTU 8752:2017 «Bezpeka dorozhn’oho rukhu. Proekt orhanizatsiyi dorozhn’oho rukhu. Pravyla rozroblennya, pobudovy, oformlennya. Vymohy do zmistu». (Road safety road traffic project. Guidance for traffic management design. Content requirements). Kyiv. 2019. 29. (Information and documentation) [in Ukraine].