Статья 11, № 2’2018

Афонин, Н. А., Постранский, Т. М., Симаков, Д. В.
Изменение функционального состояния водителя при перевозке опасного наливного груза по различной сложности дорожных условий
DOI: 10.33868/0365-8392-2018-2-254-51-53

Аннотация. Оценены условия движения на маршруте перевозки опасного груза 2-го класса. Проведено исследование изменения функционального состояния водителя на участках дороги, которые имели различные геометрические параметры и показатели транспортных потоков.

Ключевые слова: автомобильная дорога, водитель, функциональное состояние, условия движения, опасный груз.

References
1. Kovalyshyn, V. V. (2013). Shvydkisni rezhymy rukhu avtomobilya u hirs’kykh umovakh z urakhuvannyam psykhofiziolohichnykh osoblyvostey vodiya: dys. kand. tekhn. nauk: 05.22.01. [Swedish Manual on Automotive Psychology and Psychophysiology: Diss. Cand. tech Sciences: 05.22.01]. Kharkiv, KhNAMH, 171.
2. Shashina, Ye. V. (2014). Metodika i rezul’taty otsenki nadèzhnosti voditelya avtobusa. [Methodology and results of bus driver reliability assessment]. Avtomobil’. Doroga. Infrastruktura, 2, 2, 67–84.
3. Minrehionbud Ukrayiny. (2007). Avtomobil’ni dorohy. Chastyna I. Proektuvannya. Chastyna II. Budivnytstvo: DBN V.2.3-4:2007. [Roads. Chastina I. Designed by Part II. Undergoing: DBN B.2.3-4: 2007]. Kyiv, 91.
4. Stepanov, O. V. (2010). Vplyv psykhofiziolohichnykh kharakterystyk vodiya na bezpeku dorozhn’oho rukhu. [Influence of psychophysiological characteristics of the driver on roads safety]. Mekhanika ta mashynobuduvannya, 1, 14-22.
5. Gavrilov, E. V. (1990). Teoreticheskiye osnovy proyektirovaniya i organizatsii dorozhnogo dvizheniya s uchetom zakonomernostey povedeniya voditeley: dis. dokt. tekhn. nauk: 05.22.10. [Theoretical foundations of the design and organization of road traffic taking into account the patterns of driver behavior: dis. Dr. Tech. Sciences: 05.22.10]. Kharkiv, 450.