Стаття 2 №2 2021

УДК 629.113
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-2-10-18
© В. П. Сахно, докт. техн. наук, професор, зав. кафедри автомобілів,
e-mail: sakhno@ntu.edu.ua,
ORCID: 0000-0002-5144-7131
© В. М. Поляков, канд. техн. наук, доцент, професор кафедри автомобілів, e-mail: poljakov_2006@ukr.net,
ORCID: 0000-0001-7042-3066
© Д. М. Ященко, канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів, e-mail: y_d2@ukr.net,
ORCID: 0000-0003-3674-0089
© О. А. Корпач, канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів, e-mail: korpach1988@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-2496-4395
(Національний транспортний університет);
© Д. М. Попелиш, аспірант, зав. відділу оцінки відповідності переобладнання транспортних засобів та їхніх складових частин, e-mail: popelish@ukr.net,
ORCID: 0000-0001-9506-6421
(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ГАЛЬМУВАННЯ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНИХ АВТОБУСІВ

Анотація. Безпечний рух автомобіля й автопоїзда багато в чому визначається їхніми гальмівними властивостями. Характер руху автопоїзда принципово відрізняється від руху одиничного автомобіля. Відмінність можна пояснити наявністю додаткових зусиль, що виникають у шарнірному з’єднанні ланок транспортного засобу, а також сил і моментів, які діють на його окремі ланки та рух транспортного засобу в цілому. Особливо помітним є їхній вплив під час гальмування автопоїзда, яке може супроводжуватися складанням ланок та втратою стійкості транспортного засобу. В результаті проведеного дослідження встановлено оптимальні значення коефіцієнтів розподілу гальмівних зусиль для повністю навантаженого зчленованого автобуса, за яких забезпечується як висока ефективність гальмування, так і стійкість шарнірно-зчленованого автобуса (ШЗА) під час гальмування. Визначені значення коефіцієнтів, що враховують конструктивні особливості гальмівних механізмів та їхні геометричні розміри, за яких забезпечується необхідна ефективність гальмування. За вибраних значень коефіцієнтів розподілу гальмівних зусиль по осях ШЗА та коефіцієнтів, що враховують конструктивні особливості гальмівних механізмів і їхні геометричні розміри, значення гальмівного шляху як під час гальмування основною або робочою гальмівною системою, так і запасною відповідають вимогам нормативних документів. За обраної асинхронності спрацьовування гальмівних приводів автобуса і причепа стале сповільнення ШЗА дещо менше за нормативне.
Ключові слова: автобус, причіп, шарнірно-зчленований автобус, гальмування, навантаження, гальмівний шлях, сповільнення, зчеплення.

References
1. Maneuverability and braking properties of wheeled machines / [M. A. Podrigalo, V.P. Volkov, V.I. Kirchaty, A.A. Boboshko]; Under. ed. M.A. Podrigalo.– Kharkiv: KhNADU Publishing House, 2003. – 403.
2. Increasing the stability and controllability of wheeled vehicles in braking modes: Monograph / [E. E. Alexandrov, V.P. Volkov, D.O. Volontsevich, etc.]; Ed. D.O. Volontsevich. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2007. – 320.
3. Zakin Ya. H. Applied theory of road train movement / Ya. H. Zakin. – М.: Тransport, 1967. – 252.
4. Constructions and calculation of automobile trains / [Ya. H. Zakin, M.M. Shchukin, S.Ya. Margolis, etc.]; under. ed. J. H. Zakina. – L.: Mashinostroenie, 1968. – 332.
5. Podrigalo M.A. New in the theory of operational properties of cars and tractors: Monograph / M.A. Podrigalo. – Kharkiv, 2013. – 220.
6. Three-link road trains / J.E. Farobin, A.M. Yakobashvili, A.M. Ivanov, etc. Under LS. ed. Ya.E.Farobina – Mechanical Engineering, 1993. – 224.
7. Progniy P.B. To the analysis of the process of braking a truck without blocking the wheels / P.B. Progniy // Project management, systems analysis and logistics: Scientific journal. – Vip. 13. – К.: NTU, 2014. – 138-146.
8. Kravchuk, P.M. Mathematical model of road train movement in braking mode / P.M. Kravchuk, O.K. Grishchuk // Motorway of Ukraine. – 2008. – №2. – P. 22-23.
9. Kravchuk PM Stability of road train movement in braking mode [Text] / P.M. Kravchuk, O.K. Grishchuk, Yu.V.Babin//Motorway of Ukraine. – 2008. – №6. – P. 10-11.
10. Kravchuk PM Standardization of braking properties of wheeled vehicles in Ukraine / PM Kravchuk, R. Yu. Nilov, Yu. V. Babin // Scientific and production journal Road transport: In the realities of international law. – 2014. – № 2 (238). – P. 8-10.
11. DSTU UN / ECE R 13-09: 2002. Uniform technical prescriptions concerning the official type-approval of vehicles of categories M, N and O with regard to braking: UNECE Regulation № 13. – [Effective 14.01.2008]. – Geneva: United Nations Economic Commission for Europe, 2008. – 276.