Стаття 4 № 1 2021

DOI: 10.33868/0365-8392-2021-1-265-30-35
© М. Е. Тернюк, докт. техн. наук, професор, e-mail: imisnet@ukr.net, ORCID: 0000-0002-3485-8748, президент Міжнародної академії наук і інноваційних технологій;
© О. М. Красноштан, канд. техн. наук, e-mail: olexander.krasnoshtan@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9866-9930 (Національний транспортний університет)

МЕТОД ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
Анотація. Запропоновано принципово новий метод проєктування інноваційних транспортних систем – метод розвиваючого проєктування.
Об’єкт дослідження – інноваційні транспортні системи як частина загальної техносфери землі.
Мета роботи – визначення методів підвищення технічного рівня інноваціних транспортних систем та підходи до їх розвитку з використанням наукових знань, що перебувають на межі світового порогу знань. Метод розвиваючого проєктування належать до методів підвищення гнучкості системи за умови збереження стабільно високих експлуатаційних та економічних показників функціонування системи.
Метод дослідження – системний аналіз та комплексна структурно-параметрична оптімізація.
В основу існуючих методів проєктування інноваційних транспортних систем покладено поєднання евристичного і розрахункового підходів. Вони передбачають початкове формування концепції інноваційних транспортних систем, визначення їх структурних композицій на основі інтуїтивно-рефлекторних процедур і подальше розрахункове визначення техніко-економічних показників всіх елементів інноваційних транспортних систем. Відмінною рисою існуючих методів є недостатня формалізація першої фази проєктування, і, внаслідок цього, недостатня передбачуваність отримання необхідних рішень, відсутність гарантій вирішення завдань загалом. Зазначена особливість разом із потребою автоматизації інженерної праці та гармонізації відносин в системі «природа – техніка – людина» породжує необхідність пошуку інших методів проєктування, які забезпечували б більш ефективні процедури та результати синтезу.
Ключові слова: інноваційні транспортні системи, інноваційний розвиток, розвиваюче проєктування, системний підхід.

References
1. Ternyuk M. E., Avdeenko O. V. (2007). Fundamentalization of technical sciences. New Collegium. Scientific information journal. Problems of higher education, 2.
2. Kamenev A. F. (1981). Regularities of technology development. Moscow, Nauka, 425.
3. Belovol A. V., Ternyuk N. E., Hung F. V. (2005). Structural differences of rigid, flexible and transformer technological systems. Bulletin of the Academy of Engineering Sciences of Ukraine. Special. issue “Mechanical Engineering and Advanced Technologies”, Kyiv, Antikva, 3, 26, 108–112.
4. Sorokin V. F., Ternyuk N. E. (2008). Directed synthesis of flexible technological systems of high and ultrahigh productivity. Questions of design and production of aircraft designs. Special. issue “New technologists in mechanical engineering”, Kharkov, NAKU “KHAI”, 3, 54, 110–115.
5. Alexandrov Y. E. (June 2 – July 4, 2001). On the way to a new natural-scientific picture of the world. “Modern problems of science and education. Proceedings of the 2nd International Interdisciplinary Scientific and Practical Conference”, Ukraine, Kerch, Kharkiv, Ukrainian Association of Women in Science and Education, V. N. Karazin KhNU, 11-12.
6. Ternyuk M. E., Kopiychenko Y. V., Dmitruk I. A., Bakhnova E. L. (2005). Assessment of the innovative level of products. Scientific papers of the International Conference “High Physical and Information Technologies”. Ukraine, Kharkiv.