Стаття 1 № 1’2021

DOI: 10.33868/0365-8392-2021-1-265-2-11
© А.М. Новікова, доктор економічних наук, начальник Центру наукових досліджень комплексних транспортних проблем, e-mail: anovikova@insat.org.ua, ORCID /0000-0002-7165-8673
© М.К. Велісєвич, старший науковий співробітник відділу пасажирських та вантажних перевезень, e-mail: nvelisevich@insat.org.ua, ORCID:0000-0003-4724-4478
© О.В. Поспішна, провідний інженер відділу пасажирських та вантажних перевезень, e-mail: opospishna@insat.org.ua,
ORCID: 0000-0003-0549-1454
(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ГРОМАДСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація. У статті викладені можливі шляхи вирішення науково-прикладної задачі щодо запровадження системи управління якістю послуг громадського пасажирського транспорту з урахуванням досвіду Європейського Союзу.
Головним методом досягнення поставленої мети є розроблення і запровадження національних стандартів щодо визначення критеріїв якості послуг пасажирського транспорту та систем їх вимірювання, в основу яких покладені ідентичні переклади двох європейських стандартів: EN 15140:2006 та EN 13816:2002.
Передбачається визначення восьми основних критеріїв якості послуг та запровадження трьох основних методів вимірювання цих критеріїв. У роботі наведені приклади вимірювання визначених критеріїв.
Зазначені стандарти призначені для застосування на всіх видах наземного транспорту (автомобільному, залізничному, міському електричному та метро). При створенні проєктів відповідних систем для певного виду транспорту потрібно використовувати відповідні частини цих стандартів. Розроблена принципова схема дій щодо управління якістю послуг громадського пасажирського транспорту.
Практична значущість результатів виконаної роботи полягає в тому, що національні стандарти якості створять можливість об’єктивного встановлення чітких правил до типів і змісту рамкових угод, які мають використовуватись у процедурі публічних закупівель послуг громадського транспорту, що в кінцевому результаті забезпечить підвищення якості цих послуг. Це особливо важливо в умовах реформи адміністративно-територіального устрою України, коли змінюється автобусна маршрутна мережа.
Ключові слова: вимірювання якості послуг, громадський пасажирський транспорт, задоволення потреб споживачів, стандарти, якість послуг пасажирського транспорту.

References
1. About Road Transport [Pro automobilnyi transport. The Law of Ukraine, 5 April, 2001, № 2344-III], Retrieved form: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14. [In Ukraine]
2. About Public Procurement [Pro publichni zakupivli. The Law of Ukraine, 25 December, 2015, № 922-VIII], Retrieved form: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19. [In Ukraine]
3. About the Statement Rules of Rendering of Services of Passenger road transport [Pro zatverdzhennya pravyl nadannya poslug pasazhyrskogo automobilnogo transportu, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 18 February, 1997, № 176], Retrieved form: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-97-%D0%BF#Text. [In Ukraine]
4. About the Statement the Order of carrying out competition on transportation of passengers on a public bus route [Pro zatverdzhennya poryadku provedennya konkursu z perevethennya pasazhyriv na autobusnomu marshruti zagalnogo korystuvannya, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine,3 December, 2008], Retrieved form: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1081-2008-%D0%BF#Text. [In Ukraine]
5. EN 13816:2002 Transportation – Logistics and services – Public passenger transport – Service quality definition, targeting and measurement.
6. EN 13816:2006 Public passenger transport – Basic requirements and recommendations for systems that measure delivered service quality.