Стаття 2, № 2’2018

В. В. Мержиєвський, ст. наук. співробітник;
Ю. О. Пономарьова, перекладач І категорії 
(ДП “ДержавтотрансНДІпроект”) 

DOI: 10.33868/0365-8392-2018-2-256-6-21-27

Галузевий словник: «урухомник» (PDF)

Із метою вдосконалення національної терміносистеми в галузі та водночас для узгодження її з міжнародними термінами пропонуємо автотранспортній спільноті розпочати роботу над укладанням галузевого тлумачно-перекладного словника. Журнал «Автошляховик України», як було зазначено в №1 (253) 2018 р., започатковує рубрику «Галузевий словник», де в цьому та у наступних випусках публікуватиме розроблені нами визначення найпроблемніших термінів українською мовою із зазначенням їх відповідників в інших мовах та з коментарями щодо їх утворення й сфери застосування.

REFERENCES
1. Derzhstandart Ukrayiny. (2005). Systema konstruktors’koyi dokumentatsiyi. Terminy ta vyznachennya osnovnykh ponyat’. DSTU 3321:2003 [System Design Documentation. Terms and Definitions of Key Concepts. DSTU 3321:2003]. National Standards of Ukraine, 51 p.
2. Derzhstandart Ukrayiny. (2009). Terminolohichna robota. Zasady i pravyla rozroblennya standartiv na terminy ta vyznachennya ponyat’. DSTU 3966:2009. [Terminological. Principles and Rules for Developing Standards for Terms and Definitions. DSTU 3966:2009]. SE “UkrNDNC”, 35 p.
3. SlovoSvit. (2004). Problemy ukrayins’koyi naukovo-tekhnichnoyi terminolohiyi [Problems of Ukrainian scientific and technical terminology]. Standardization, Certification, Quality, 6, 26–27.
4. Kharchuk, L. V. (2017). Formuvannya ta systemna orhanizatsiya ukrayins’koyi elektroenerhetychnoyi terminosystemy [Formation and Systematic Organization of the Ukrainian Electric Power Terminology System]. From http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/dis_kharchuk.pdf
5. Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 11 tomakh. (1973) [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. Vol. 4, 695 p. From http://sum.in.ua/s/mekhanizm
6. Hutarevych, Yu. F., Merzhyyevs’ka, L. P., Syrota, O. V., Tryfonov, D. M. (2015). Transportni enerhetychni ustanovky (tradytsiyni, netradytsiyni ta al’ternatyvni) pryntsyp roboty ta osoblyvosti budovy [Transport Energy Installations (traditional, non-traditional and alternative), the Principle of Operation and Features of the Structure]. NTU, Kyiv, 244 p.
7. UN. (2014). Svodnaya rezolyutsiya o konstruktsii transportnykh sredstv (SR.3). Peresmotr 6 [Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (RE3). Revision 6]. World Forum for Vehicle Regulations Harmonization. Zheneva, 121 р.