Стаття 9 № 4 2020

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-4-264-58-63
© Л. П. Боднар, канд. техн. наук, зав. відділом, e-mail: laragor@ukr.net, ORCID: 0000-0002-4754-721X;
© С. С. Завгородній, науковий співробітник, e-mail: zav_ss@ex.ua, ORCID: 0000-0003-1928-4544;
© С. Н. Степанов, провідний інженер, e-mail: stepa_home@ukr.net, ORCID: 0000-0003-1220-4310;
© В. Л. Яструбінецький, канд. техн. наук, провідний науковий співробітник, ORCID: 0000-0002-4837-3303, e-mail: desbridge40@gmail.com
(ДП «ДерждорНДІ»)
АНАЛІЗ ДОВГОВІЧНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ МОСТІВ ЗА ЇХ ТИПОВИМИ ПРОЄКТАМИ
Анотація. На автомобільних дорогах України експлуатуються тисячі мостів, побудованих в ХХ столітті. В умовах обмеженого фінансування дорожньої галузі України вік автодорожніх мостів постійно збільшується, зростає кількість дефектів у конструкціях. Найбільша кількість дефектів зосереджено в прогонових будовах мостів. Основна частина прогонових будов складається зі збірних залізобетонних балок, виготовлених на заводах залізобетонних конструкцій за типовими проєктами, розробленими в середині минулого століття. В результаті багаторічної експлуатації мостів виявляються недоліки цих проєктів, що знижує термін служби прогонових будов і мостів загалом. Вивчення цього процесу вимагає системного підходу.
У системі Укравтодору функціонує Аналітична експертна система управління мостами (АЕСУМ). У цьому програмному комплексі акумулюється вся інформація результатів обстежень мостів на дорогах загального користування.
Розглянуто типові проєкти залізобетонних прогонових будов мостів, які побудовані та експлуатуються на дорогах України, і виконано порівняльний аналіз особливостей цих проєктів з урахуванням впливу на безпеку експлуатації мостів. Введено поняття рангу типового проєкту за довговічністю. Запропоновано формулу для оцінки довговічності прогонових будов типового проєкту з використанням цього поняття. Виконано аналіз довговічності прогонових будов.
Ключові слова: автодорожній міст, типові проєкти, довговічність.

References
1. Bodnar, L. P. (2010). AESUM software package. The current state and the concept of further development. Kyiv, Roads and bridges: collection. Science. pr., DerzhdorNDI SE, 12, 31-39.
2. Bodnar, L. P. (2015). Analytical expert system for managing bridges of Ukraine / Highways and bridges: scientific and technical journal. Belarus, Minsk, 2, 16, 18-23.
3. Bodnar LP, Zavgorodniy SS, Yastrubinetsky VL Analysis of typical projects of the most common reinforced concrete girder structures of bridges on the roads of Ukraine // Roads and bridges. Kyiv, 2020. Issue. 22. pp. 166-176.
4. Rules and instructions for the design of reinforced concrete, metal, concrete and stone artificial structures on highways. Dorizdat, 1948.
5. Operation and reconstruction of bridges. (Insurance NE and others). Kyiv 2000.
6. Technical conditions for designing railway, road and city bridges and pipes. CH 200-62. Transzheldorizdat, 1962.
7. Bridges and pipes. Basic design requirements. DBN B.2.3-22: 2009.