Стаття 7 № 4 2020

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-4-264-47-51
© C. К. Головко, канд. техн. наук, провідний науковий співробітник, e-mail: vdo@dorndi.org.ua, ORCID: 0000-0002-9517-7049
(ДП «ДерждорнДІ»)
НОВИЙ ПІДХІД ДО РЕМОНТУ НЕЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
Анотація. Раніше, у зв’язку з недостатнім фінансуванням дорожньої галузі на ремонт автомобільних доріг місцевого значення виділялись кошти за залишковим принципом, з часом стан цих доріг суттєво погіршився. Отже, враховуючи розгалуженість мережі автомобільних доріг місцевого значення, питання відновлення їх стану проблема вельми актуальна.
Проведені пошукові дослідження застосування технології стабілізації для відновлення стану доріг місцевого значення показують, що ця технологія є прогресивною, оскільки дає змогу повторно використовувати існуючі матеріали з одночасним забезпеченням потрібної міцності дорожнього одягу. Водночас інженери-проєктувальники досить рідко застосовують цю технологію, ймовірно через недостатнє дослідження даного підходу. Ставиться завдання, дослідити можливість застосування технології стабілізації з використанням різнорідних за складом щебеневих шарів та максимальним їх повторним використанням, при ремонті дорожніх одягів перехідного типу.
Аналіз показує, що є багато випадків коли конструкції перехідного типу мають значну неоднорідність і малу міцність. Це виникає за рахунок слабкої щебеневої основи і перезволоження грунтів земляного полотна. З часом грунтові частинки проникають у щебеневий шар і ослаблюють контакти між щебінками, як наслідок на дорозі утворюється колійність, ямковість і просадки, що унеможливлюють рух автотранспорту.
Аналітичні дослідження складу існуючих основ показують, що якщо у дисперсній системі кількість щебеневих зерен складає понад 50 % за об’ємом, то у масиві сформований контактний каркас. Міжзернові пустоти заповнює грунт або дрібний заповнювач, обробка якого малою кількістю мінерального в’яжучого (цемент або вапно) дозволяє його суттєво зміцнити, а також утворити зв’язки грунту з щебенем.
Сучасні самохідні грунтозмішувальні машини (ресайклер-стабілізер) дають змогу за один прохід виконувати фрезерування (розпушування) і перемішування матеріалів існуючого дорожнього одягу перехідного типу на глибину до 40 см. Беручи до уваги залежність розподілу нормальної напруги у двошаровому півпросторі, можна бачити, що стабілізація основи на глибину до 40 см дасть змогу ґрунту земляного полотна працювати без надмірних зсувних деформацій.
Проведене будівництво дослідної ділянки в м. Березівка, Одеської області, дозволило підтвердити припущення про ефективність запропонованого рішення для відновлення міцності дорожнього одягу перехідного типу.
Ключові слова: дорожній одяг нежорсткий перехідного типу, модуль пружності, стабілізація, щебінь, ґрунт, холодний ресайклінг.

References
1. Vurozhemskiiy, V. K., Golovko, S. K. (2004). Cold recycling – efective tehnology of restoration of pavements. Kielce.
2. Golovko, S. K. (2008). Rational application of modern technologies for overhaul of local roads Beldornia Collection.
3. Golovko, S. K. (2020). New approaches to increase the capital of pavements in their repair. Roads and Bridges, Kyiv, 22, 86-94.
4. DerzhdoNDI SE. (2011). SOU 45.2-00018112-061:2011.Building materials. Organo-mineral road mixes from the milled materials of road clothes made by a method of cold recycling. Specifications. Ukrainian Organization Standard, Kyiv.
5. Bezruk, V. M. (1965). Soil strengthening. Moscow, Transport.
6. Goncharova, L. V. (1973). Basics of artificial soil improvement. Moscow, MSU.
7. Bezruk, V. M. (1978). Basic principles of soil strengthening. Moscow, Transport.
8. Bezruk, V. M., Elenovich, A. S. (1969). Road clothes from the strengthened soils. Moscow, Higher. School.
9. Efros, A. L. (1982). Physics and geometry of disorder. Moscow, Science. Main editorial office phys.-math. Literature, 268.
10. Radovsky, B. S. (1988). Probabilistic-geometric approach to the structure and assessment of the physical and mechanical properties of materials for road construction. New in the design of clothing structures, Moscow, 37-50.
11. Nascon Spółka z.o. (2020). Retrieved from https://www.nascon.pl/technologia/
12. Wirtgen Group. (2020). Soil stabilization. Retrieved from https://www.wirtgen-group.com/ru-ua/products/wirtgen/technologies/recycling-and-soil-stabilisation/#49134
13. Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine. (2016). DBN B.2.3-4:2015 Roads. Part I. Design. Part II. Construction. State building norms of Ukraine. Kyiv.
14. DerzhdorNDI SE. (2019). GBN B.2.3-37641918-559: 2019 Non-rigid road clothes. Designing. Industry Building Standards, Kyiv.