Стаття 4 № 4 2020

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-4-264-27-33
© О. В. Сабанська, аспірант НТУ, начальник відділу європейської інтеграції, ORCID: 0000-0003-0593-5959, e-mail:olga@asmap.org.ua
(АсМАП України)
АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ І НАДІЙНИХ ЗОН ПАРКУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У ЄВРОПІ, ЇХ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ДОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ

Анотація. Розглянута поточна ситуація щодо створення безпечних і надійних зон паркування вантажних транспортних засобів у Європі. Здійснено аналіз доповідей Міжнародного союзу автомобільного транспорту (IRU) щодо проєкту профінансованого Європейським Союзом стосовно безпечних і надійних зон для паркування вантажних транспортних засобів (Safe and secure truck parking areas (SSTPA)) в Європі та підсумкового звіту про дослідження безпечних і надійних місць паркування вантажівок у ЄС. Здійснений аналіз європейських нормативних актів щодо управління безпекою дорожньої інфраструктури, специфікації зон паркування вантажних автомобілів, правил часу праці та відпочинку водія, а також українського законодавства щодо цих питань. Надані рекомендації можливих заходів щодо удосконалення законодавства України в частині створення SSTPA з огляду на положення Угоди про Асоціацію Україна – ЄС (Угода про Асоціацію).
Ключові слова: безпека дорожнього руху, вантажний автомобільний транспорт, паркування вантажних транспортних засобів, безпечні місця паркування, Пакет мобільності ЄС, періоди керування та відпочинку водія, Угода про Асоціацію Україна – ЄС.

References
1. International Road Union. [2018]. EN. IRU Commission on Social Affairs CAS/BR6053/OKA Brussels, 2018. Safe and secure truck parking areas in Europe. Retrieved from https://www.iru.org/
2. EC [2019]. EN. European Commission`s Study on Safe and Secure Parking Places for Trucks. Written by: Rob de Leeuw van Weenen, Sean Newton, Menno Menist (Panteia), etc. Brussels, 2019. Retrieved from https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-study-on-safe-and-secure-parking-places-for-trucks.pdf
3. EC. [2008]. EN. Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure safety management. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/96/oj
4. EC. [2010]. EN. Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/40/oj
5. EC. [2006]. EN. Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj
6. EU. [2020]. EN. European Commission. Mobility Package I on road transport – Declaration by the Commission 2020. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020C0731%2801%29
7. EU. [2020]. EN. Regulation (EU) 2020/1054 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) No 165/2014 as regards positioning by means of tachographs. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1054/oj
8. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:22014A0529(01)&from=EN