Article 1, # 2’2018

Novikova, A. M., Yashchenko, T. M., Kovalchuk, N. M., Leonov, M. A.
The financing of public passenger transportation services is an equation to the European quality level. DOI: 10.33868/0365-8392-2018-2-254-2-6

Abstract.The EU transport policy regarding financial provision of public passenger transport is considered. Place the separate provisions of EC Regulation 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services on rail and road transport, which repeals Regulation (EEC) № 1191/69 and (EEC) № 1107/70 of the Council, which must be over 8 years implemented in Ukraine.
Keywords: social services, Regulation 1370/2009, benefits in cash, compensation for public services, contracts, publicity.

References
1. Rehlament (YeS) #1370/2007 Yevropeys’koho Parlamentu ta Rady vid 23 zhovtnya 2007 roku pro hromads’ki posluhy z perevezennya pasazhyriv zaliznytseyu i avtomobil’nymy shlyakhamy, shcho skasovuye Rehlament (YeES) # 1191/69 i (YeES) # 1107/70 Rady. [Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Regulations (EEC) No 1191/69 and (EEC) No 1107/70 of the Council]. Retrieved from http://www.rac.org.ua/uploads/content/210/files/socialdimeuuapart2.pdf.
2. Verkhovna Rada Ukrayiny. (2017). Zakon Ukrayiny «Pro avtomobil’nyy transport» : (ofitsiynyy tekst za stanom na 17 sich. 2017 r.). [Law of Ukraine “On Road Transport”: (official text as of January 17, 2017)]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2344-14.
3. Riigikogu. (2016). Zakon Respubliky Estoniyi «Pro hromads’kyy transport» : (ofitsiynyy tekst za stanom na 01 kvit. 2016 r.). [Law of the Republic of Estonia “On Public Transport”: (official text as of April 1, 2016)]. Retrieved from https://www.riigiteataja.ee/failid/vene_uhistranspordiseadus.pdf.
4. Zakon Respubliky Sloveniyi «Pro avtomobil’nyy transport». [Law of the Republic of Slovenia on Road Transport]. – Retrieved from http://www.mzi.gov.si/en/legislation_and_documents/.
5. Minister of Transport, Information Technology and Communications. (2018). Zakon Respubliky Bolhariyi «Pro avtomobil’ni perevezennya»: (ofitsiynyy tekst za stanom na 11 trav. 2018 r.). [Law of the Republic of Bulgaria “On Road Transport”: (official text as of May 11, 2018)]. Retrieved from https://www.mtitc.government.bg/bg/category/162.
6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 25 zhovtnya 2017 r. # 1106 «Pro vykonannya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys’kym Soyuzom, Yevropeys’kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony». [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 25, 2017 No. 1106 “On Implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand”]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni.
7. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 14 bereznya 2018r. # 197 «Deyaki pytannya nadannya pil’h u hotivkoviy formi z oplaty proyizdu usima vydamy transportu zahal’noho korystuvannya na mis’kykh, prymis’kykh ta mizhmis’kykh marshrutakh». [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 14, 2018. № 197 «Some issues of providing benefits in cash in the form of payment for travel by all types of public transport on urban, suburban and interurban routes»]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/197-2018-%D0%BF.
8. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 14 bereznya 2018r. # 196 «Pro vstanovlennya derzhavnykh sotsial’nykh normatyviv u sferi transportnoho obsluhovuvannya». [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 14, 2018. No. 196 “On the establishment of state social standards in the field of transport services”]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vstanovlennya-derzhavnih-socialnih-normativiv-u-sferi-transportnogo-obslugovuvannya
9. EU project “Support for implementation of the transport strategy of Ukraine”. (2016). Kontrakty na perevezennya hromads’kym avtobusnym transportom : materialy seminaru. [Contracts for transportation by public bus transport: materials of the seminar].