Стаття 7 № 2’2020

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-2-262-43-47
© В. Л. Яструбінецький, канд. техн. наук, провідний науковий
співробітник, ORCID: 0000-0002-4837-3303,
e-mail: desbridge40@gmail.com ( ДП «ДерждорНДІ»);
© П. М. Коваль , канд. техн. наук, професор, зав. кафедри,
ORCID: 0000-0002-0040-5900 (НАОМА);
© С. С. Завгородній, науковий співробітник,
ORCID: 0000-0003-1928-4544, e-mail: zav_ss@ex.ua;
© М. А. Борисенко, молодший науковий співробітник,
ORCID: 0000-0001-9772-3536, e-mail: y-max@meta.ua
(ДП «ДерждорНДІ»)

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО
СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТА СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ПРОГОНОВИХ БУДОВ МОСТІВ ЗА ПОКАЗНИКОМ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ

Анотація. Під час визначення експлуатаційного стану моста одним із визначальних факторів є забезпечення його надійної і безаварійної роботи. Тому встановлення реальної вантажопідйомності моста є важливою процедурою, від якої залежить правильна оцінка його експлуатаційного стану. Методика оцінки вантажопідйомності мостів враховує в розрахунку окремі випадкові величини, такі як фізико-механічні
властивості матеріалів, характеристики тимчасових навантажень тощо, а це дає неточності у визначенні вантажопідйомності споруди загалом. Тому пропонується визначати вантажопідйомність прогонових будов мостів ймовірнісним методом, що дає змогу об’єктивніше визначити вантажопідйомність за діючими нормами з одночасними забезпеченням необхідного рівня їх надійності, а також виявити і використати резерви несної здатності залізобетонних балок прогонових будов. Залізобетонні прогонові будови автодорожніх мостів на дорогах України, масове будівництво яких почалося в 50–60 роках минулого століття, в основному, складаються зі збірних балок або плит, які виготовлялися на спеціалізованих виробництвах. В період масового проєктування і будівництва мостів у СРСР із середини ХХ століття виконати просторовий розрахунок прогонової будови було неможливо існуючими тоді засобами обчислювальної техніки. Розробники типових проєктів прогонових будов мостів використовували наближені напівемпіричні методи. Участь окремої балки (плити) в роботі прогонової будови оцінювалося так званим «коефіцієнтом поперечної установки». Розглянуто відомі методи просторового розрахунку залізобетонних прогонових будов мостів для визначення їх вантажопідйомності. Запропоновано під час розрахунку багатобалочних прогонових будов визначати розрахункові зусилля в окремих балках пропорційно прогинам цих балок. Запропоновано також під час розрахунку сталезалізобетонних прогонових споруд за розрахункові фактори брати сумарні напруження розтягу за нижньою межею.
Ключові слова: вантажопідйомність, автодорожній міст, прогонова будова, просторовий розрахунок

References
1. Snitko, V. P. (2012). Determination of load-bearing capacity of
span structures of reinforced concrete bridges. «Roads and road
construction»: coll. Science. etc. NTU. – Kyiv, 85, 174-184.
2. Klyuchnik, S. V. (2018). On the issue of load capacity of old span
structures. Bridges and tunnels: theory, research, practice: coll. Science. etc. DNUZT them. acad. Lazaryan, Dnepropetrovsk, 13, 12-24.
3. Vasiliev, A. I. (2016). Estimation of load capacity and durability of
bridges: a manual. Moscow, MADI, 40.
4. Valiev, S. N. (2004). Determination of load-bearing capacity of
reinforced concrete span structures of road bridges by the probabilistic method. Bulletin of the Moscow Automobile and Road Institute (State Technical University). Moscow, MADI, 3, 78-83.
5. NTU. (2012). Guidelines for assessing and forecasting the technical
condition of road bridges: DSTU-N B B.2.3-23: 2012. Kyiv.
6. Evgrafov, G. K., Bogdanov, N. N. (1966). Design of bridges. Moscow,
Transport, 692.
7. Polivanov, N. I. (1970). Design and calculation of reinforced concrete and metal road bridges. Moscow, Transport, 516.
8. Livshits, Ya. D., Onishchenko M. M., Shkuratovsky A. A. (1986).
Examples of calculation of reinforced concrete bridges. Kyiv, Higher
School, 263.
9. Ulitsky, B. E., Ignatiev, E. G., Rubinchik, R. I. (1971). Spatial calculations of span structures of bridges, obliques and curves in plan. Moscow, Transport, 168.
10. Smirnov, A. F., Alexandrov, A. V., Shaposhnikov, N. N., Lashchenikov, B. Y. (1964). Calculation of structures using computers. Moscow, 381.
11. Ministry of Regional Development of Ukraine. (2009). Bridges and
pipes. Loads and effects: DBN B.1.2-15: 2009. Kyiv.
12. Ulitsky, B. E., Vasiliev, A. I., Shestoperov, G. S. (1975). Spatial
calculations of reinforced concrete bridges taking into account nonlinear deformations. Moscow, Transport, 62.
13. Yastrubinetsky, V. L. (1970). To the calculation of reinforced
concrete prestressed span structures of bridges, taking into account the nonlinear dependence between stiffness and load. The dissertation for the degree of candidate of technical sciences. Moscow, 160.