Article 1 # 2’2020

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-2-262-2-7
© Volodymyr Sakhno, Doctor of Technical Sciences, Professor, ORCID: 0000-0002-5144-7131, e-mail: sakhno@ntu.edu.ua (NTU);
© Vasyl Mateichyk, Doctor of Technical Sciences, Professor, ORCID: 0000-0002-3683-7246, e-mail: wmate@ukr.net (NTU);
© Volodymyr Kaskiv, Candidate of Technical Sciences, Docent, ORCID: 0000-0002-8074-6798, e-mail: vi_kas@ukr.net (SE “M.P. Shulgin State Road Research Institute”);
© Volodymyr Fedorov, Candidate of Technical Sciences, Docent, ORCID: 0000-0002-1085-5112, e-mail: fedorov.volodymyr@gmail.com (NTU)

TO THE QUESTION REGARDING CERTIFICATION OF THE NOISE PROTECTION BUILDINGS
Abstract. Vehicle noise has a negative impact on human health. Noise can be caused by occupational diseases, increased morbidity, decreased performance, increased risk of injuries and accidents related to the violation of the perception of warning signals, impaired auditory control of the functioning of technological equipment, and reduced productivity. To reduce the level of vehicle noise generated by motor vehicles on the motorways, noise protection structures are widely used in Ukraine. These facilities are of many types, depending on overall dimensions, material, acoustic properties, etc. There are many techniques for calculating their acoustic performance. However, despite the world experience and high cost, these facilities in Ukraine are not yet subject to mandatory certification tests. The necessity of certification of noise protection facilities installed along the highways is justificated. Two ways of determining the acoustic efficiency of these structures are proposed: establishing the sound-absorbing and sound-insulating properties of the materials of these facilities and testing the latter in field conditions, as close as possible to the real ones.
Keywords: vehicle noise, noise protection facilities, certification, sound absorption, sound insulation, material, acoustic efficiency.

References
1. Sertyfikatsiya transportnykh zasobiv, yikhnikh skladovykh (zapasnykh) chastyn ta obladnannya [Certification of vehicles, their components (spare parts) and equipment]. Retrieved from https://mtu.gov.ua/content/sertifikaciya-transportnih-zasobiv–ihnih-skladovih-zapasnih-chastin-ta-obladnannya.html.
2. Fedorov, V. V., Sakhno V. P. (2005). Do efektyvnosti vykorystannya zalizobetonnykh ohorodzhuyuchykh sporud [To the efficiency of the use of reinforced concrete enclosures]. Kyiv, Avtoshlyahovik Ukraine, 2, 13–14: 3, 20–22.
3. Fedorov, V. V., Sakhno V. P. (2005). Eksperymentalʹno-analitychni doslidzhennya ohorodzhuyuchoyi sporudy yak akustychnoho ekranu [Experimental and analytical studies of the enclosure as an acoustic screen]. Kyiv, Visnyk NTU and TAU, 2, 89–92.
4. Fedorov, V. V. (2010). Piramidalʹni ekrany – chempiony shumopohlynannya [Pyramid screens are champions of noise absorption]. Kyiv, Avtoshlyahovik Ukraine, 6, 14 – 17.
5. V. P., Mateichyk, A. A., Lavrov, K. V., Nagaichuk & K.V., Komar. (2019). Osobennosti modelirovaniya shumovogo zagryazneniya pridorozhnoy sredy transportnymi potokami s ispol’zovaniya Plant Simulation [Features of modeling roadside noise pollution by traffic using Plant Simulation]. Kyiv, Vestnik Natsional’nogo transportnogo universiteta. «Tekhnicheskiye nauki», 1 (43), 91–99. DOI: 10.33744/2308-6645-2019-1-43-091-099
6. Korotchenko, M. V., Shevchenko, Y. S. (2012). Doslidzhennya efektyvnosti akustychnykh ekraniv na avtomobilʹnykh dorohakh Ukrayiny [Investigation of the efficiency of acoustic screens on Ukrainian highways]. Kyiv, Avtomobilʹni dorohy, 6, 40–42.
7. DP «Derzhavnyy naukovo-doslidnyy instytut budivelʹnykh konstruktsiy» [State Enterprise “State Research Institute of Building Structures”]. Retrieved from http://www.niisk.com/pro-nas/.
8. Mezhdunarodnaya organizatsiya po standartizatsii (ISO). Rekomendatsii tekhnicheskoy komisii. (1962). [International Organization for Standardization (ISO). Recommendations of the Technical Commission]. 43, 477.
9. Meyyer E. (1958). Novyye issledovaniya po arkhitekturnoy akustike v Gettingene. Doklad na IV Vsesoyuznoy akusticheskoy konferentsii [New research on architectural acoustics in Göttingen. Report at the IV All-Union Acoustic Conference]. Moscow, 58–62.
10. GOST 16297-80. (1981). Materialy zvukoizolyatsionnyye i zvukopoglo-shchayushchiye. Metody ispytaniy [Soundproof and sound absorbing materials. Test methods]. Moscow.
11. DSTU UN/ECE R 51-02-2002. (2002). Yedyni tekhnichni prypysy shchodo ofitsiynoho zatverdzhennya avtotransportnykh zasobiv, shcho mayutʹ ne menshe chotyrʹokh kolis, stosovno stvoryuvanoho nymy shumu [Single technical records of official hardening of vehicles, just as many times as possible for them to noise (UN EEC Regulation №. 51-02: 1996, IDT)]. Moscow.