Стаття 6 № 1’2020

Т. А. Терещенко, канд. хім. наук, провідний науковий співробітник, e-mail: chemistry@dorndi.org.ua, ORCID: 0000-0001-7584-9031;
С. І. Ілляш, завідувач відділу, e-mail: sergillyash@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3001-8012
(ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені
М. П. Шульгіна»)

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ҐРУНТІВ, СТАБІЛІЗОВАНИХ ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-1-261-40-48

Анотація. Ґрунти, які належать до найбільш широко застосовуваних дорожньо-будівельних матеріалів, у переважно потребують регулювання технологічних та/або механічних властивостей. Згідно зі світовим досвідом дорожнього будівництва, найбільш ефективним методом регулювання властивостей є обробка ґрунтів гідравлічними в’яжучими з дотриманням оптимальної вологості суміші. Такі суміші, ущільнені належним чином, тужавіють та тверднуть внаслідок реакцій гідравлічного в’яжучого з утворенням стабілізованих ґрунтів. Класифікація та технічні вимоги до ґрунтів, стабілізованих гідравлічним в’яжучим, встановлені системою європейських стандартів, надають широких можливостей застосування таких матеріалів з урахуванням умов їх роботи в конструкції дорожнього одягу.
Розроблення українських стандартів, ідентичних до європейських, щодо ґрунтів, стабілізованих гідравлічним в’яжучим, дасть змогу підвищити строк служби дорожніх одягів та знизити обсяг витрат під час ремонтів дорожнього одягу, пов’язаних із деформаціями земляного полотна.
Відповідно до викладеного вище у статті розглянуто класифікацію та застосування ґрунтів, стабілізованих гідравлічними в’яжучими відповідно до вимог європейських стандартів.
Згідно з системою європейських стандартів стабілізовані ґрунти класифікуються як суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим, на які поширюються вимоги європейського стандарту EN 14227, Частина 15. Для забезпечення відповідності стандартним вимогам ґрунти мають бути оброблені стандартним гідравлічним в’яжучим (або комбінацією таких в’яжучих): цементом, шлаком, золою-винесенням, вапном, або має бути застосовано стандартне дорожнє гідравлічне в’яжуче.
Склад і методи виготовлення (ущільнення) зразків ґрунтів, стабілізованих гідравлічним в’яжучим, забезпечують отримання матеріалів різних класів міцності при стиску, де матеріал найбільш високої категорії характеризується міцністю при стиску зразків-кубів не менше ніж
12 МПа. Європейські стандарти встановлюють також класифікацію ґрунтів, стабілізованих гідравлічним в’яжучим, за показником міцності при розтягненні Rt, у сполученні з модулем пружності E, відповідно до чого стабілізовані ґрунти підрозділяють на п’ять категорій від Т1 до Т5.
Європейські стандарти встановлюють також класифікацію свіжовиготовлених сумішей за показником несучої здатності після ущільнення. Цей показник визначає можливість відкриття руху транспорту після ущільнення шару. Проте для ґрунтів, стабілізованих цементом, на об’єктах, де не передбачено відкриття руху транспорту раніше ніж 7 діб, цей показник дозволено не нормувати.
Виготовлення стабілізованих сумішей змішуванням на дорозі передбачає заходи зі зменшення ризику отримання невідповідної суміші або невідповідного за своїми параметрами шару – може бути встановлений підвищений вміст в’яжучого або забезпечується підвищення товщини шару.
Ключові слова: ґрунти, стабілізовані гідравлічним в’яжучим; класифікація; міцність при стиску; міцність при розтягненні; влаштування шару.

References
1. EC. (2015). EN 14227-15:2015 Hydraulically bound mixtures – Specifications – Part 15: Hydraulically stabilized soils. European Committee for Standardization. Avenue Marnix 17, B-1000. Brussels, 24.
2. EC. (2010). EN 13286-2:2010 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content – Proctor compaction. European Committee for Standardization. Avenue Marnix 17, B-1000. Brussels, 38.
3. EC. (2003). EN 13286-3:2003 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 3: Test methods for laboratory reference density and water content – Vibrocompression with controlled parameters. European Committee for Standardization. Avenue Marnix 17, B-1000. Brussels, 14.
4. EC. (2003). EN 13286-4:2003 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 4: Test methods for laboratory reference density and water content – Vibrating hammer. European Committee for Standardization. Avenue Marnix 17, B-1000. Brussels, 24.
5. EC. (2003). EN 13286-5:2003 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 5: Test methods for laboratory reference density and water content – Vibrating table. European Committee for Standardization. Avenue Marnix 17, B-1000. Brussels, 18.
6. EC. (2005). EN 13286-48:2005 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 48: Test methods for the determination of degree of pulverization. European Committee for Standardization. Avenue Marnix 17, B-1000. Brussels, 10.
7. EC. (2012). EN 13286-47:2012 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling. European Committee for Standardization. Avenue Marnix 17, B-1000. Brussels, 16.
8. EC. (2015). Manual of Contract Documents for Highway Works Series 0800 and Notes for Guidance – Road Pavements – Unbound, Cement and other Hydraulically Bound Mixtures // Published on the site of an European Commission after a number: 2015/100/UK. Retrieved June 08, 2018 from http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search
9. EC. (2003). EN 13286-46:2003 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 46: Test method for the determination of the moisture condition value. European Committee for Standardization. Avenue Marnix 17, B-1000. Brussels, 16.
10. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Załaçznik do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r., opracowany w Katedrze Drogowej Politechniki Gdañskiej. Retrieved August 22, 2019 from https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/d/dokumenty-techniczne_8162/KTKNPiP.pdf
11. Judycki, J., Jaskuła, P., Pszczoła, M., Ryś1, D., Jaczewski, M., Alenowicz, J., Dołżycki, B., and Stienss, M. (2016). New Polish catalogue of typical flexible and semi-rigid pavements. MATEC Web of Conferences 122, 04002 (2017) GAMBIT. Retrieved August 30, 2019 from https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/36/matecconf_gambit2017_04002.pdf
12. Pavement Design. (2006). Design Manual for Roads and Bridges, Volume 7: Pavement Design and Maintenance, Section 2: Pavement Design and Construction, Part 3, HD 26/06. Retrieved June 08, 2018 from http://gov.uk/guidance/standards-for-highways-online-resources
13. Nunn, M. (2004). Development of a more versatile approach to flexible and flexible composite pavement design. Prepared for Highway Agency, TRL Report TRL615/ Retrieved August 09, 2019 from 2004. URL: https://trl.co.uk/sites/default/files/TRL615%281%29.pdf
14. Nikolaides, A. (2014). Highway Engineering: Pavements, Materials and Control of Quality. CRC, Boca Raton, London, New York, 473-479. Retrieved May 16, 2018 from https://booksgoogle.com.ua/book?ISbn=1466579978