Стаття 7 № 4’2019

І. В. Копинець, завідувач відділу, ORCID: 0000-0002-0908-4795;
О. В. Соколов, завідувач лабораторії, ORCID: 0000-0002-4694-9647;
О. Б. Соколова, молодший науковий співробітник, ORCID: 0000-0003-4202-8661;
А. Л. Юнак, молодший науковий співробітник, ORCID: 0000-0002-5294-5554
(e-mail: viddbm@gmail.com; відділ бітумних в’яжучих та асфальтобетонів ДП «Державний дорожній науково-дослідний і нститут імені М. П. Шульгіна»)

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНЬОГО БІТУМУ ТИПУ ГІЛЬСОНІТ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДОРОЖНІХ БІТУМІВ
DOI: 10.33868/0365-8392-2019-4-260-37-41

Анотація. Представлено результати дослідження бітумів, отриманих шляхом суміщення гудрону з природним бітумом типу гільсоніт. Виробництво бітумів шляхом суміщення гудрону з природним бітумом типу гільсоніт дає змогу отримати різні марки дорожніх бітумів завдяки зміні вмісту природнього бітуму. Бітуми, отримані за даною технологією, є більш тепло- та тріщиностійкими, мають високу зчеплюваність з мінеральним матеріалом та не схильні до технологічного старіння.
Ключові слова: бітум, виробництво, еквів’язкі температури, природний бітум, суміщення.

References
1. Artem, Bezuglіy, Sergey, Illyasch, Vladimir, Zelenovskii, Taras, Pechonchyk & Bohdan, Stasiuk. (2017). Improvement of the system of maintenance of the network of highways of general use in Ukraine. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 17, 14–26 [in Ukrainian].
2. Sergii, Kischynsky, Lyubov, Kyrychenko, Alina, Yunak, Ivan, Kopynets & Iryna, Hudyma. (2014). Monitoring the quality of bitumen used in road construction. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 14, 76–84 [in Ukrainian].
3. Victor, Zolotaryov & Yan, Pyrig. (2018). Standardization of oil paving viscous bitumen in Ukraine. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 18, 91–106 [in Russia]. DOI: https://doi.org/10.36100/dorogimosti2018.18.091
4. Serhii, Kishchynskyi, Lyubov, Kyrychenko & Ivan, Kopynets. (2010). Influence of natural bitumen on bitumen and asphalt concrete properties. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 12, 63–73 [in Ukrainian].
5. Siyab, Houshmandi, Khanghahi & Ahmet, Tortum. (2019). Examination of the Possibility of Using Gilsonite in Hot Mix Asphalt Concrete. Jordan Journal of Civil Engineering, 13, 1, 136–148. [in English].
6. Yalçın, E., Ertuğrul Çeloğlu, M., Akpolat, M., Yamaç, Ö. E., Alataş, T., Kök, B. V., Yılmaz, M. (2019). Effect of Gilsonite Use on Storage Stability of Styrene-butadiene-styrene Modified Bitumen. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 63, 3, 833–844, https://doi.org/10.3311/PPci.12816. [in English].
7. Jahanian, H.R., Shafabakhsh, Gh., Divandari, H. (2017). Performance evaluation of Hot Mix Asphalt (HMA) containing bitumen modified with Gilsonite. Constr Build Mater, 131, 156–64, http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.11.069 [in English].
8. M., Ameri, D., Mirzaiyan, A., Amini. (2018). Rutting resistance and fatigue behavior of gilsonite-modified asphalt binders, J. Mater. Civ. Eng., 30, 11, 04018292 [in English]. https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002468
9. A., Akbari, Nasrekani et al. (2017). Improving Moisture Sensitivity of Asphalt Concrete Using Natural Bitumen (Gilsonite). [in English].
10. National standard of Ukraine. (2001). DSTU 4044-2001 Viscous petroleum road bitumens. Specifications. Kyiv, 15. [in Ukrainian].
11. ASTM International. (January 12, 2016). ASTM D2493 / D2493M – 16 Standard Practice for Viscosity-Temperature Chart for Asphalt Binders. STANDARD by ASTM International, 5.
12. National standard of Ukraine. (2011). DSTU B V 119-2011 Asphaltic concrete mixtures, road and aerodromes asphaltic concrete. Specifications. Kyiv, 49. [in Ukrainian].
13. National standard of Ukraine. (2019). DSTU EN 1426:2018 (EN 1426:2015, IDT) Bitumen and bituminous binders. Determination of needle penetration. Kyiv, 14 [in Ukrainian].
14. National standard of Ukraine. (2019). DSTU EN 1427:2018 (EN 1427:2015, IDT) Bitumen and bituminous binders. Determination of softening point by ring and ball method. Kyiv, 20. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.3403/30138275
15. Moscow. (1975). GOST 11505-75 Petroleum bitumens. Method for determination of ductility, 2. [in Russia].
16. National standard of Ukraine. (2019). DSTU EN 12593:2018 (EN 1427:2015, IDT) Bitumen and bituminous binders. Determination of the Fraass breaking point. Kyiv, 18. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.3403/30255323
17. National standard of Ukraine. (2019). DSTU 8787-2018 Bitumen and bituminous binders. Determination of adhesion with crushed stone. Kyiv, 11. [in Ukrainian].
18. National standard of Ukraine. (2016). DSTU B EN 12607-1:2015 Bitumen and bituminous binders. Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air. Part 1: RTFOT method. Kyiv, 23. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.3403/30255329