Стаття 7 № 1’2020

А. С. Литвиненко, інженер шляхів сполучення, ORCID: 0000-0002-7414-4731

ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ ЛАБОРАТОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ ЗВ’ЯЗНИХ ҐРУНТІВ ТА ЇХ РОЗРАХУНКОВОГО СТАНУ В ДОРОЖНІЙ КОНСТРУКЦІЇ (Частина 2)

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-1-261-48-54

Анотація. За результатами лабораторних штампових випробувань, зразків (d=150мм; H=180мм) насипних з ущільненням ґрунтів, що мають коефіцієнт водонасичення Sr≥0,85 в інтервалі значень показника текучості – 0,5≤lℓ≤0,25, робиться висновок про можливість визначення практично для кожного зразка, їх модулів деформативності (Епр; Ед), розрахункового критичного опору – Ro ґрунту і його найбільшої відносної деформації λ max.
Навантаження зразків здійснюється степеневим навантаженням із пропорційним (в 1,3 рази) збільшення тиску на зразок на кожному ступені. В процесі випробування зразок не розвантажується, а доводиться до умовного руйнування, тобто непропорційного збільшення осадок штампа. Тривалість кожного степеня навантаження становить три хвилини.
Графіки параболічних функцій типу λ=aσb будують у логарифмічних координатах у вигляді двох відрізків прямих на обидва боки зламу. Показник степені параболи «b» слугує для попередньої оцінки показника деформативності: для модуля пружності – b≈1,0±0,2; для модуля деформації – b≈2,0±0,5; для модуля текучості – b≥3,0.
Дається порівняння з аналогічними показниками деформативності інших будівельних і конструктивних матеріалів. Модуль пружності (Епр) має тільки ґрунт, який відповідає умовам стандартного ущільнення ρdmax>ρdωρ і ωo<ωρ; модуль деформації (Ед) має ґрунт коли 0<lℓ<0,5, а модуль текучості (Ет) має тільки ґрунт lℓ<0,5. Природні структуровані ґрунти характеризуються модулем структурної міцності (Ест) в інтервалі 0<lℓ<0, який визначається за компресійними випробуваннями.
Із метою зменшення витрати ґрунту і збільшення продуктивності робіт пропонується розглядати задачу визначення показників деформативності ґрунтів для розрахунку дорожніх одягів, як контактну і тому зменшити висоту ґрунтових зразків із 180 мм до 40 мм.
Ключові cлова: ґрунт, ґрунтова інженерна споруда, ущільнений ґрунт, розрахунковий стан, модуль пружності, критичний розрахунковий опір, найбільша відносна деформація.

References
1. Piskunov, V. H. (1995). Opir materialiv, z osnovamy teoriyi pruzhnosti y plastychnosti. Chastyna II, knyha 5. «Rozrakhunkovo proektuval’ni ta laboratorni roboty» [Resistance of materials, with the basics of the theory of elasticity and plasticity]. Part II, book 5. Vyshcha Shkola, Kyiv.
2. Ministry of Regional Development of Ukraine. (2009). DBN V.2.1-10-2009 Osnovy ta fundamenty sporud (Оsnovni polozhennya proektuvannya) [DBN V.2.1-10-2009 Fundamentals and foundations of structures (basic design principles)]. Kyiv.
3. UkrAvtoDor. (1997). VBN V.2.3-218-008-97 Proektuvannya i budivnytstvo zhorstkykh ta z zhorstkymy prosharkamy dorozhnikh odyahiv, zi zminamy ta dopovnennyamy [VBN V.2.3-218-008-97 Design and construction of rigid and rigid layers of road clothing, with modifications and additions]. Kyiv.
4. KhNRU. (2011). VBN V.2.3-218-186-2004 Dorozhniy odyah nezhorstkoho typu [VBN V.2.3-218-186-2004 Flexible type of pavement]. Kharkiv, Ukraine.
5. Byrulia, A. K. Byrulia, V. Y. Nosych, Y. A. (1951). Ustoychyvost hruntov dorozhnoho polotna v stepnykh rayonakh [Stability of roadbed soils in steppe regions]. Moscow, DORIZDAT, 176.
6. Troytskaia, M. N. (1955). K metodyke opredelenye modulya deformatsyy hruntov zemlyanoho polotna. Sb. statey Opredelenye modulya deformatsyy hruntov [To the technique of determining the modulus of deformation of soil subgrade. Sat Articles Definition of the modulus of soil deformation]. Avtotransyzdat, 80.
7. (1938) Mekhanyka hruntov, osnovanyya y fundamental’nosty. Chast’ I [Soil mechanics, foundations and fundamentals. Part I.] Moscow, Transzheldoryzdat, 344.
8. National Standard of Germany. (2012) DIN 18134: 2012 Baugrund, Versuche und Vercuchsgerate/ Pllatendruckversuch. (Soil. Plate load tests), 25.