Article 5, # 1’2018

Pozhidaev S. P.
Refinement concept of the moment of force in mechanics
10.33868/0365-8392-2018-1-253-21-25

Abstract. A refined definition of the concept at the moment of force is obtained. Its application eliminates the contradiction existing in the Іnternational System of Units (SI). It is established that the unit of the force moment is N·m/rad, and the unit of the coefficient, which connects of force and torque, is m/rad. It is shown that the concept of shoulder strength has no relation to the determination of the moment of force.

Keywords: Іnternational System of Units (SI), energy, work, force moment, dimensional formula.

References
1. National Standard of Ukraine. (1998). Pokhidni odynytsi fizychnykh velychyn Mizhnarodnoyi systemy odynyts’ ta pozasystemni odynytsi. Osnovni ponyattya, nazvy ta poznachennya: DSTU 3651-97. [Derivative units of physical of the International System of Units and Non-Systematic Units. Basic concepts, names and designations: DSTU 3651-97]. Kyiv: Derzhstandart Ukrayiny, 62.
2. Khantli, G. (1970). Analiz razmernostey. [Analysis of dimensions]. Moskow: Mir, 126.
3. Pozhidayev, S. P. (2014). K voprosu o radiusakh elastichnogo kolesa. [About elastic wheel radii]. Kyiv, Avtoshlyakhovik Ukrainy, 4, 6–8.
4. Ed. Grigor’yan, A. T., Pogrebyskyi, I. B. (1971). Istoriya mekhaniki s drevneyshikh vremen do kontsa ХМІІІ. [The history of mechanics from ancient times to the end XMІІІ]. Moskow: Nauka, 298.
5. Zhukovskiy, N. Ye. (1952). Teoreticheskaya mekhanika. [Theoretical mechanics]. Moscow-Lviv: Gosudarstvennoye izdatel’stvo tekhniko-teoreticheskoy literatury, 812.
6. Gosstandart. (1972). Avtomobili. Kacheniye kolesa. Terminy i opredeleniya: GOST 17697-72. [Cars. Wheel rolling Terms and definitions: GOST 17697-72]. Moscow: State Standard, 24.
7. Litvinov, A. S., Farobin, YA. Ye. (1989). Avtomobil’: Teoriya ekspluatatsionnykh svoystv. [Automobile: Theory of operational properties]. Moscow: Mechanical Engineering, 240.
8. Kut’kov, G. M. (2014). Traktory i avtomobili: teoriya i tekhnologicheskiye svoystva. [Tractors and automobiles: theory and technological properties]. Moscow: INFRA-M, 506.
9. Shabarov, A. A. (1971). Otdel’nyye voprosy protsessa ravnomernogo kacheniya vedushchego pnevmaticheskogo kolesa. [Selected issues of the uniform rolling process of a pneumatic driving wheel]. Moskow, Issledovaniye khodovykh sistem kolesnykh traktorov : Trudy NATI, 212, 3–30.
10. Grishkevich, A. I. (1986). Avtomobili. Teoriya. [Cars. Theory]. Minsk: Vysheyshaya shkola, 207.