Стаття 6 № 3’2019

Л. П. Нагребельна, науковий співробітник, e-mail: liysikliyda@ukr.net, ORCID: 0000-0002-5615-9075 (ДП «ДерждорНДІ»)
ВИБІР МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТ УКРАЇНИ
DOI: 10.33868/0365-8392-2019-3-259-30-33

Анотація. Окреслено проблеми ефективного функціювання вулично-дорожньої мережі міст України. Представлено метод, за допомогою якого їх можна вдосконалити. Він полягає у використанні всіх ресурсів цієї мережі для створення необхідних умов її надійної і ефективної експлуатації та зниження негативних наслідків автомобілізації. Доведено, що для забезпечення ефективного функціювання вулично-дорожньої мережі необхідно здійснити комплекс заходів з організації й управління дорожнього руху. Виявлено фактори, які впливають на погіршення умов, та, навпаки, ефективне функціювання вулично-дорожньої мережі; обґрунтовано вибір моделі для якісного функціювання вулично-дорожньої мережі міст України.
Ключові слова: вулично-дорожня мережа, ефективне функціонування, методи, умови.

References
1.Lighthill, M. J., Whitham, F.R.S. (1995). Onkenetic waves II. A theory of traffic flow on crowded roads. Proc. Of the Royal Society ser. A, 229, 1178, 317–345.
2. Semenov, V. V. (2004). Mathematical modeling of the dynamics of transport flows of a megalopolis. Moscow, Institute of Applied Mathematics RAS, 45. [in Russian].
3. Dubelir, G. D. City streets and pavements. (1912). Kyiv, 148. [in Russian].
4. Heith, F. (1966). The mathematical theory of traffic flows. Moscow, Publishing house “Mir”, 286. [in Russian].
5. Silyanov, V. V. (1977). The theory of traffic flows in road design and traffic management. Moscow, Transport, 300. [in Russian].
6. Lobanov, E. M., Silyanov, V. V. (1974). The duration of the reaction of drivers in real road conditions. Moscow, Road design and traffic safety, MADI Publishing House, 72, 155–160. [in Russian].
7. Lobanov, E. M. (1975). The reaction of the driver. Moscow, Trudy MADI, 95, 84–109. [in Russian].
8. Belyatinsky, A. O., Kuzhel, E. V. (2010). A method of numerically calculating a derivative using fast spline conversion. Newsletter of the Engineering Academy of Ukraine, 2, 50–53. [in Ukrainian].
9. Polishchuk, V. P., Nahrebelna, L. P. (2016). Analysis of the factors causing road accidents on public roads and proposals for their elimination. Kyiv, Dorohy i mosty, 16, 82–85. [in Ukrainian].