Стаття 2 № 3’2019

М. Ю. Безродний, завідувач відділу управління якістю та сертифікації систем управління, ДП «ДержавтотрансНДІпроект», e-mail: mbezrodny@insat.org.ua; ORCID: 0000-0002-9005-5624
ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ АУДИТУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
DOI: 10.33868/0365-8392-2019-3-259-8-15

Анотація. Описано підходи до визначення та розрахунку органами з сертифікації систем управління якістю часу аудиту систем управління якістю з урахуванням розміру, структури, видів діяльності, процесів, продукції, послуг та складності систем управління якістю організацій-клієнтів.
Ключові слова: аудит, система управління якістю, час аудиту системи управління якістю, тривалість аудиту системи управління якістю.

References
1. CASCO. (2013). ISO/IEC TS 17023:2013 Conformity assessment — Guidelines for determining the duration of management system certification audits, 7. DOI: https://doi.org/10.3403/30278880
2. CASCO. (2015). ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements, 48. DOI: https://doi.org/10.3403/30295031U
3. IAF MD. (2015). IAF MD 5:2015 IAF Mandatory Document. Determination of audit time of quality and environmental management systems, 26.
4. National Standard of Ukraine. (2015). DSTU EN ISO/IEC 17021-1:2015 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements. Kyiv, 50. DOI: https://dx.doi.org/10.31030/2306543
5. IAF MD. (2018). IAF MD 1:2018 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization, 19.