Стаття 8 № 2’2019

В. К. Вирожемський, канд. техн. наук, нач. центру нормоконтролю, оцінки відповідності та міжнародного співробітництва;
І. В. Копинець, зав. відділу бітумних в’яжучих та асфальтобетонів;
О. В. Соколов, зав. лабораторії бітумних в’яжучих та асфальтобетонів
(ДП “ДерждорНДІ імені М. П. Шульгіна”)

ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕПОКСИДНИХ СКЛАДОВИХ
DOI: 10.33868/0365-8392-2019-2-258-46-50

Анотація. Представлено результати дослідження епоксиасфальтобетонів, отриманих з використанням розрідженого бітуму. Розрідження бітуму дає змогу знизити технологічні температури виробництва епоксиасфальтобетонних сумішей, що забезпечує збільшення часу на їх транспортування та ущільнення. У результаті тверднення епоксидної смоли з часом відбувається значний приріст міцності епоксиасфальтобетону за всіх температур.
Ключові слова: епоксив’яжуче, епоксиасфальтобетон, епоксидна смола, модифікація, розріджений бітум.

REFERENCES
1. Vyrozhemskyi, Valerii, Kopynets, Ivan, Kischynskyi Sergii and Bidnenko, Nataliia. (2017). Epoxy asphalt concrete is a perspective material for the construction of roads. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 236, 012022. https://doi.org/10.1088/1757-899X/236/1/012022.
2. Herrington, P., Alabaster, D. (2008). Epoxy Modified Open-graded Porous Asphalt. Road Materials and Pavement Design 9(3), 481–498. https://doi.org/10.3166/rmpd.9.481-498.
3. Apostolidis, P., Liu, X., Zhang, M., M.F.C. van de Ven, Erkens, S., Scarpas, A. (2019). Chemical and Oxidative Age Hardening of Epoxy-modified Bitumen. In Transportation Research Board Annual Meeting, National Research Council, Washington, D.C. https://doi.org/10.1201/9780429457791-80.