Стаття 2 № 1’2019

Г. Л. Баранов, докт. техн. наук, професор (НТУ);
М. С. Мнацаканян, асистент (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»);
Т. Г. Данилова, канд. техн. наук., зав.відділу (ДП «ДержавтотрансНДІпроект»);

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ МІСЬКОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
DOI: 10.33868/0365-8392-2019-1-257-12-19

Анотація. Присвячено процесу моделюваня складних динамічних систем міських інтелектуальних транспортних систем (МІТС) за допомогою інформаційних технологій. Запропоновані засоби принципово нових інтегрованих підсистем МІТС одночасно охоплюють масиви різнорідних даних і використовують сучасні нейромережеві технології для забезпечення інформаційної підтримки процесу управління транспортним системами. Безпека екологічного стану в наслідок впливу міських транспортних потоків в умовах промислових центрів була формалізована для інформаційних технологій. Описи виконано як математичні моделі складних часток об’єктів міської інтелектуальної транспортної мережі із застосуванням різнорідних фрагментів. Для розв’язання складних завдань зниження екологічного навантаження міста проаналізовані стратегії та методи ситуативного управління. Зроблено онтологічний опис в базисних модельних формах, які орієнтовані на гарантування безпеки та екології при міських застосуваннях для подолання забруднень.
Ключові слова: інформаційна технологія, транспортна система, ситуаційне управління, ризики, моделі ситуації.

REFERENCES
1. Baranov, H. L., Makarov, A.V. (1986). Strukturnoe modelyrovanye slozhnikh dynamycheskykh system [Structural modeling of complex dynamic systems]. Kyiv, Naukova Dumka, 162.
2. Lyuher, Dzh. Iskusstvennyy intellekt: strategiya i metody resheniya slozhnykh problem [Artificial Intelligence: Strategy and Methods for Solving Difficult Problems]. Moscow, Vyl’yams, 2003, 467.
3. Nazarov, A. V., Loskutov, A. Y. (2003).
Neyrosetevyye algoritmy prognozirovaniya i optimizatsii sistem [Neural network systems prediction and optimization algorithms]. Moscow, Nauka i tekhnyka, 124.
4. Tarasov, V. O., Herasymov, B. M., Levin, I. O., Korniychuk, V. O. (2007). Intelektual’ni systemy pidtrymky pryynyattya rishen’: Teoriya, syntez, efektyvnist’ [Intelligent Decision Support Systems: Theory, Synthesis, Efficiency]. Kyiv, MAKNS, 279.
5. Nefodova, YA. I., Lyamzin, A. A., Mnatsakanyan, M. S. (2012). Upravleniye transportnymi potokami industrial’nykh tsentrov Donetskogo regiona [Management of Industrial Centers of the Donetsk Region]. Bulletin of the Donetsk Transport Academy, 1, 19–23.
6. Haykov, A. R., Yevsyeyeva, O. P., Baranov, O. V., Baranov, V. Yu. (2014) Intelektual’ni transportni systemy v Ukrayini [Intelligent Transport Systems in Ukraine]. Bulletin of the National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute: Automotive and Tractor Engineering, 9 (1052), 106–112.